Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی علل کاهش سطح هوشیاری غیر تروماتیک و فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی آن در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند در سال 97-96

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Year: 1397
COI: AMSMED19_217
Language: PersianView: 605
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

آیدا تارکی - دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
سمانه کوزه گران - استادیار بیماری های کودکان، مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
نوید ربیعی - دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

Abstract:

سابقه و هدف: کاهش سطح هوشیاری غیر تروماتیک (NTC) یک اورژانس مهم طب اطفال است و به علت پاسخ بهتر به درمان نسبت به بزرگسالان و همچنین میزان مرگ و میر بالا در صورت عدم مدیریت مناسب اهمیت ویژه ای دارد. تعیین اتیولوژی و عوامل مرتبط با پیش آگهی از مهمترین اقدامات در برخورد با کاهش هوشیاری هستند. با توجه به تفاوت در اتیولوژی و عوامل مرتبط با پیش آگهی در گروه ها و مناطق جغرافیایی مختلف، این مطالعه با هدف بررسی علل کاهش سطح هوشیاری غیر تروماتیک و فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی آن در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند در سال 97- 96 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی (توصیفی-تحلیلی) در مقطع زمانی یک سال از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 97 انجام شد. کلیه کودکان با سن 2 ماه تا 14 سال که با کاهش هوشیاری و بدون سابقه ی تروما به اورژانس بیمارستان های ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند مراجعه نمودند، وارد مطالعه شدند. کودکان با اختلال تکاملی نورولوژیک و کودکان با سابقه ی مشکلات نورولوژیک قبلی (مثل فلج مغزی و ...) در مطالعه شرکت داده نشدند. پروتکل این مطالعه قبلا به تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (Ir.bums.REC.1396.197) رسیده بود. پس ازکسب رضایت آگاهانه از والدین بیمار، پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک بیمار، همچنین شرایط بالینی وی و اطلاعات پاراکلینیک بیمار تکمیل شد. علت کاهش هوشیاری بر اساس نظر پزشک معالج تعیین شد. نتایج بیماری ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون تک متغیره آنالیز شد. P<0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: 102 کودک دچار کاهش هوشیاری در این مقطع زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر این کودکان مذکر بودند (55 نفر، 53/9%). میانگین ± انحراف معیار سن کودکان مورد مطالعه 3/60±2/48 سال بود. شایع ترین علت کاهش هوشیاری در کودکان علل توکسیک بود (38 نفر، 37/25%). در 9 مورد (82/8 درصد) امکان تشخیص قطعی علت کاهش هوشیاری وجود نداشت. از 102 بیمار مورد مطالعه 0/51 درصد بهبود پیدا کردند، 28/4 درصد فوت کردند، 12/7 درصد با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کردند و 7/8 درصد به مراکز تخصصی تر ارجاع شدند. نتیجه بیماری با سابقه ی بیماری قبلی (0/001=P)، GCS اولیه (0/001> P)، فشارخون سیستولی (0/002=P) و دیاستولی (0/007=P)، تعداد نبض (0/004=P)، سطح اشباع اکسیژن خون (0/001> P)، سایز مردمک ها 0/001/=> P)، رفلکس مردمک (0/006=P)، رفلکس تاندون های عمقی (0/035=P)، رفلکس پوستی کف پایی (0/001> P)، MCV (0/02=P)، MCH (04/0=P)، پلاکت (0/02=P)، کلسیم (0/04=P)، CRP (0/02=P)، BUN (0/01=P)، PH (0/005=P)، نتیجه سونوگرافی (0/01=P) و تشخیص نهایی بیماری (0/003=P) ارتباط معناداری داشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، شایع ترین کاهش هوشیاری غیرتروماتیک در کودکان مراجعه کننده بیمارستان های آموزشی شهر بیرجند در سال 97-96، علل توکسیک بودند. از این رو برنامه ریزی جهت کنترل عوامل زمینه ساز مسمومیت در کودکان ضروری است. سایز مردمک ها، رفلکس مردمک، رفلکس تاندون های عمقی و رفلکس پوستی کف پایی از مهمترین عوامل مرتبط با پیش آگهی بیماری هستند.

Keywords:

کاهش هوشیاری , کودکان , اتیولوژی , فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی

Paper COI Code

This Paper COI Code is AMSMED19_217. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/810120/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
تارکی، آیدا و کوزه گران، سمانه و ربیعی، نوید،1397،بررسی علل کاهش سطح هوشیاری غیر تروماتیک و فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی آن در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند در سال 97-96، The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran،Hamadan،https://civilica.com/doc/810120

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 1,074
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support