مقالات اورژانس در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات اورژانس درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه اورژانس جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,100 مقاله در زمینه اورژانس استخراج شده است.

لیست مقالات اورژانس در مدیریت بحران

1. وضعیت یادگیری کارورزان در بخش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۸۱
2. مقایسه مشکلات مرتبط با نوبت کاری ۱۲ و ۲۴ ساعته در تکنسین های فوریت های پزشکی استان اردبیل
3. تعیین ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST، سونوگرافی توسط رادیولوژیست و مقایسه آن با سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست وریدی در تعیین شدت آسیب کلیوی بیماران دارای هماچوری میکروسکوپی بعلت ترومای غیر نافذ شکم و لگن
4. Burnout in emergency nurses : A Systematic review
5. وضعیت اشتیاق به تحصیل در دستیاران رشته های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6. میزان بروز و عوامل خطر عفونت زخم جراحی بعد از هیسترکتومی شکمی
7. عوامل مرتبط با میزان بقای مصدومان تروما تا زمان ترخیص از بیمارستان در استان قزوین
8. نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران
9. بررسی موضوعات حقوقی سازمان های امداد و نجات و ا ورژانس در ایران
10. اقدامات اولیه در مجروح سوختگی حاد
11. ارائه مدل آمادگی بیمارستان های کشور در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی: یک مطالعه کیفی
12. نقش استراتژیک یوگا در بهبود استرس و فرسودگی شغلی کارکنان درمان در شرایط پسا کرونایی
13. شناسایی مکان و زمان بروزحوادث ترافیک جاده ای سال ۱۴۰۱ شیرازدراورژانس ۱۱۵
14. چالش های انجام تریاژ صحیح: یک مطالعه مروری نظام مند
15. بررسی مراقبت مصدومین حوادث ترافیکی شیراز بر اساس شاخص GAP دراورژانس پیش بیمارستانی شیراز
16. گزارش موردی
17. خانم ۴۵ ساله با تغییرات منتال، تب و گرفتگی عضلانی
18. مطالعه جامعه شناختی شناخت علل طلاق با توجه به پرونده های موجود در مراکز مداخله در بحران خانواده استان مازندران
19. بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت های پزشکی
20. بررسی اپیدمیولوژی و شاخص های زمانی ارائه خدمات به مددجویان انتقالی به بیمارستان با احیای قلبی ریوی ، دراورژانس ۱۱۵ شیرازسال ۱۴۰۱
21. دانشکده پرستاری و فوریت های پزشکی
22. بررسی میزان اثربخشی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در پیش آگهی درمان با توراکوستومی لوله ای (چست تیوب) در بیماران مبتلا به ترومای نافذ قفسه سینه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های باهنر کرمان و امام خمینی جیرفت در سال ۱۳۹۰
23. بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توام تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی
24. بررسی تاثیر اجرای تیم واکنش سریع پرستاری بر پیامد بیماران مالتیپل تروم( ترومای سر و تروماهای باز) مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر کرمانشاه در سال ۰۲-۱۴۰۱
25. اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز
26. بررسی رضایت مندی کارآموزان و کارورزان بالینی رشته پزشکی از آموزش بخش ها، اورژانس، مراکز سرپایی داخل بیمارستان و مراکز سرپایی درون جامعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
27. بررسی فراوانی اختلالات روانی و عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان در سال ۱۳۸۶
28. پیش بینی پیامد بالینی در بیماران غیر جراحی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه با دو معیار REMS و APACHEIII: به صورت مقطعی
29. مقایسه میزان بقای کوتاه مدت بیماران پس از احیای قلبی ریوی در بخش اورژانس بیمارستان های آیت اله طالقانی و شهید مدرس تهران طی سال ۱۳۸۴
30. بررسی الگوی مسمومیت حاد در مسمومین مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان رفسنجان از ابتدای مهر ۱۳۹۲ لغایت پایان شهریور ۱۳۹۳
31. بررسی مهارت تفسیر سی تی اسکن مغز در کارورزان و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۰
32. فراوانی و عوامل مرتبط با مسمومیت متادون در کودکان زیر ۱۵ سال مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال ۱۳۹۲
33. بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه و اورژانس مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال ۱۳۹۳
34. مقایسه ایست قلبی خارج بیمارستانی در بیماران غیر ترومایی در پیک اول کووید- ۱۹ با دوره قبل از آن در اورژانس پیش بیمارستانی شهر قم
35. فراوانی سوانح در کودکان زیر ۱۵ سال مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال ۷۹-۱۳۷۸
36. تاثیر آموزش ضمن خدمت در تامین نیازهای اموزشی تکنسینهای اورژانس استان فارس در زمینه علائم عوارض و اقدامات درمانی مسمومیتهای داروئی و شیمیایی
37. واکاوی سیستم ساخت و ساز TILT UP تحلیلی بر چگونگی بهره مندی از معیارهای پدآفند غیرعامل، در طراحی مراکز درمانی ایمن- بخش اورژانس
38. رابطه بین فاصله زمانی شروع علایم سکته مغزی تا مراجعه به اورژانس با مشخصات جمعیت شناختی بیماران مبتلا به حوادث عروق مغزی
39. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در بررسی ارتباط بین همدلی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری پرستاران با احساس آرامش بیماران بستری دربخش های اورژانس
40. تعیین نیازهای آموزشی پرستاران اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی با فن دلفی سال ۱۳۹۲
41. دیدگاه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر اهواز در زمینه دلایل بروز اشتباهات دارویی و عدم گزارش دهی آنها
42. ارتباط بین زورگویی در محیط کار پرستاران با کیفیت خدمات پرستاری در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس
43. بررسی وضعیت ویژگی های شخصیتی و ارتباط آن با خویشتنداری پرستاران شاغل در بخش های اورژانس بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال ۱۴۰۰
44. تدوین بسته آموزشی معنویت درمانی و اثر آن بر ذهن آگاهی کودکان آزاردیده و مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی دولت آباد
45. بررسی شیوع بیماری ها و علل مراجعه بیماران بی خانمان به اورژانس بیمارستان امام حسین تهران از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۶
46. ببررسی عوامل خطرزای زخم های مدیریت شده در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ۱۳۹۸
47. بررسی ساختار، فرایند و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در سال ۱۳۸۶
48. بررسی میزان رضایت مندی کارورزان از وضعیت آموزشی بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز طی سال تحصیلی ۸۷-۸۶
49. بررسی همبستگی شایستگی فرهنگی با خستگی مهرورزی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سال ۱۳۹۹
50. دانش پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران
51. ارتباط اضطراب اعضای خانواده بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس با دیدگاه آنان در مورد مهارت های ارتباطی پرستاران
52. تاثیر نقش پرستار رابط بر میزان رضایت مندی بیماران قابل انتقال از بخش اورژانس به سایر بخش های بیمارستان
53. ببررسی ارتباط بین تجربه کاری و اعتماد به نفس پرستاران اورژانس نسبت به حضور خانواده حین احیای قلبی ریوی
54. بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب بیماران با بیماری التهابی روده مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان منتخب نظامی
55. مطالعه کیفی پدیده خشونت خانگی علیه زنان ( مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مرکز خدمات اورژانس اجتماعی شهر ایلام )
56. بررسی وضعیت سلامت روان و میزان مواجهه با رویدادهای استرس زای زندگی در پرستاران شاغل در اورژانس ۱۱۵
57. بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال ۱۳۹۶
58. شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان مرکز فوریت ها و پرستاران اورژانس مراکزآموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
59. ارزیابی تاثیر پروتکل ارتباطی کلینیسین-بیمار در کنترل علایم حیاتی (نبض و فشار خون) بیماران اورژانس درمان ریشه
60. بررسی شدت ناراحتی های کمر با فاکتورهای روانی- اجتماعی شغلی و عوامل ارگونومیگی در پرستاران بخش اورژانس
61. ارزشیابی گزارشات صبحگاهی در بخش اورژانس یک بیمارستان نظامی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت در سال ۹۴
62. ارتباط سلامت روانی با تیپ شخصیتی و رویدادهای زندگی پرستاران شاغل در خدمات اورژانس تهران (تهران ۱۱۵)
63. ارزیابی رضایت مندی مراجعین بخش اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۸۵
64. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شهر خرم آباد در سال ۱۴۰۱
65. بررسی سلامت عمومی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل اورژانس ۱۱۵ یزد - در پاندمی کووید- ۱۹
66. مدیریت هوشمند واکنش سریع به مشکلات و اتفاقات شهری با ایجاد اورژانس شهرداری(مطالعه موردی شهرداری ارومیه)
67. بررسی علل اولین تشنج جنرالیزه بزرگسالان در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه
68. رویکردی نوین در معرفی حداقل های آموزشی اورژانس های داخلی و جراحی در دوره پزشکی عمومی
69. ارزیابی دقت سیستم پنج سطحی در تریاژ مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) (۱۳۹۰)
70. ارزیابی رهبری اورژانس بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس الگوی تعالی بالدریج
71. حمایت سازمانی ادراک شده و کیفیت زندگی کاری کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس تهران در سال ۱۳۹۸
72. ارزیابی دانش و آگاهی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی (EMS) در تشخیص بیماران دچار سکته مغزی (استروک)
73. شایستگی پرستاران اورژانس در زمینه ایمنی بیمار در مراکز آموزشی _ درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۸
74. عنوان : شوک آنافیلاکسی به دنبال مصرف خودسرانه آمپول پیروکسیکام : یک گزارش موردی در اورژانس پیش بیمارستانی
75. پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس
76. بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس
77. واکنش مناسب به حوادث شیمیایی-میکروبی-هسته ای:(CBR) الگویی برای بخش های اورژانس بیمارستانی
78. کتابچه گزارش روزانه (logbook) کارورزان بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) چگونه تکمیل شده است؟
79. تاثیر آموزش تریاژ پرستاران مبتنی بر مدل تثبیت موقعیت بر زمان انتظار بیماران بخش اورژانس
80. تاثیر شبیه سازی تروما بر کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی فارس به روش نیمه تجربی
81. نگرش در مورد ایمنی بیمار در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد سال ۱۳۹۸
82. هیپوگلیسمی در بیمار با کانسر کبد و پانکراس: یک گزارش موردی در اورژانس پیش بیمارستانی
83. شوک آنافیلاکسی به دنبال مصرف خودسرانه آمپول پیروکسیکام : یک گزارش موردی در اورژانس پیش بیمارستانی
84. علل مرگ ومیر در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه
85. ضرورت های طراحی و تاسیس اورژانس بر اساس پروتکل های درمانی مصدومین هسته ای
86. آگاهی علمی و آمادگی تجهیزاتی دندان پزشکان شهر اصفهان در خصوص اورژانس های پزشکی
87. ادم حاد ریه در بارداری به عنوان یک اورژانس تهدید کننده حیات: مطالعه مروری
88. تناسب عملکرد و آموزش تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی در برخورد با بیماران ترومایی
89. ساختار، فرایندها و فعالیت های بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
90. نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران در بخش های اورژانس
91. بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-۱۹
92. تاثیر کیفیت خواب و ویژگی های شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان اورژانس اجتماعی کرمان
93. اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر کفایت اجتماعی ، سخت رویی و سازگاری پرستاران اورژانس
94. تبیین ابعاد و مولفه های آمادگی اورژانس بیمارستان های نظامی در اغتشاشات شهری
95. ارزیابی و مدیریت ریسک یک اورژانس صحرائی نظامی با استفاده از متد FMEA
96. همبستگی تنظیم شناختی هیجان و هوش معنوی با کیفیت زندگی پرستاران بخش اورژانس
97. ارزیابی اجرای برنامه کنترل عفونت بیمارستانی در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی گرگان
98. زایمان و کمک به زایمان مادران در اورژانس پیش بیمارستانی شیراز سال ۱۴۰۱
99. علل خشونت علیه پرستاران اورژانس و راهکار های رفع آن: یک مطالعه مروری
100. عوامل موثر بر ارائه مراقبت ایمن واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی استان مازندران