تدوین استراتژی های سازمانی با بکارگیری مدلهای SWOT,ANP

Publish Year:

1388

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

4,240

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSM04_044

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1388

Abstract:

تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید ( SWOT) قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد. اگرچه SWOT عوامل مورد نظر را مشخص می کند اما هریک از عوامل به صورت خلاصه توصیف می شوند. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل SWOT در مراحل ارزیابی و اندازه گیری دارای برخی ازنقص هاه می باشد روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بعضی از نقاط ضعف SWOT را مرتفع می کند اما وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر نمی گیرد به همین دلیل بکارگیری شکل خاصی از SWOT که وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر می گیرد مناسب تر است پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی های ممکن میان عوامل از روش فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) استفاده نموده است.

Keywords:

برنامه ریزی استراتژیک , تجزیه و تحلیل ANP , AHP , SWOT

Authors

منصورمومنی
منصور مومنی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

محمد صفری کهره

دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه ته

محمدحسنملکی
محمدحسن ملکی

دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مصطفیحسان
مصطفی حسان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • قدسی پور، سید حسن.(1385). فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تهران: دانشگاه ...
 • غفاریان، وفا و غلامرضا کیانی.(1380). استراتژی اثربخش، تهران: نشر فرا. ...
 • پهلوانیان، حسین.(1385). تجربه ای موفق از کاربرد مدیریت راهبردی، یزد: ...
 • Dipcer, O.(2004). Strategy Management _ Ista»bul: ...
 • Dyer RF, Forman BH.(1992). Group decision ...
 • Hill, T., Westbrook, R.(1997). _ aalysis: it's time for _ ...
 • Houbep, G., Lepie, K., Vauboof, K. (1999). A knowledge-b ased ...
 • McDomad, M.H.B.(1993). The Marketng Planner, Oxford: Butter-w orh _ ...
 • Saaty, T.L., Takizawa, M.(1986). Dpendence and iudepepdence: fom liaear hierarchies ...
 • Scbepkerman, S.(1994). Avoiding rank reversal ...
 • Shrestha, R.K., Alavalapati, J.R.R, Kalmbacher, R.S. (2004). Exploring the potemtial ...
 • Stewart, R., Moamed, S., Daet, R. (2002). Strategic implementation of ...
 • Ulgen, H., Mirze, S.K.(2004). Strategic Mapagement, Istabul: Literatur Publication. ...
 • Wheelen, T.L., Hunger, J.D.(1995). Strategic Mapagement _ Bushess Policy, Addison- ...