بازی های تبلیغی و ویژگی های اثربخش آن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 481

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME04_335

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و بستر اینترنت، شرایط کسب و کارها تحت تاثیر آن تغییر یافته است. اینترنت به طور گسترده به عنوان یک سلاح استراتژیک توسط کسب و کارها برای رسیدن به گروه هدفشان استفاده می شود، زیرا اینترنت در مقایسه با دیگر رسانه ها تاثیر گذارتر می باشد. اخیرا بازی ها علاوه بر سرگرمی نوع مهمی از ابزار تبلیغاتی محسوب می شوند، که به عنوان روش های نوین در تبلیغات دیجیتال گسترش یافته اند. این گسترش توجه بازار پایان را به خود جلب کرده و به آنها برای انتقال پیام تبلیغاتی به مصرف کننده کمک می کند. به عبارتی با رشد و توسعه اینترنت، شاهد افزایش قدرت نفوذ بازی های تبلیغی در بین کاربران هستیم هدف از این پژوهش بیان اثربخشی بازی های تبلیغی به عنوان یک روش نوین در تبلیغات است. نتایج مطالعات به این موضوع اشاره می کند که بازی های تبلیغی یک کانال موثر ارتباطی برای شرکت های تجاری و کا ربران است و می تواند در ایجاد آگاهی از برند کمک کند. همچنین این نوع بازی ها در مقایسه با روش های دیگر تبلیغات هزینه های کمتری دارند و به راحتی قابل فهم هستند.

Authors

مونا جامی پور

استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضر معصومه (س) قم ایران

حسن معینی

استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضر معصومه (س) قم ایران

زهره کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ایران