رویکرد اکولوژیک در مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند شهری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 507

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_2128

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

Abstract:

طراحی اکولوژیک شیوه ای از طراحی ست که سعی در ایجاد ارتباط سالم بین ساخته های دست بشر و محیط طبیعی دارد به نحوی که کمترین آسیب و خطر متوجه محیط طبیعی شود.در طراحی اکولوژیک هدف اجتناب از ایجاد زوال در محیط و تلاش برای پایداری آن است. از طرفی مرور بر وضعیت محیط زیستی کنونی دنیا نشان می دهد که نه تنها اثرات مخرب انسانی و محیط زیست کاهش پیدا نکرده بلکه مسایل حاد تری مانند آلودگیهای منابع آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، تخریب لایه اوزون، پدیده های گلخانه ای و غیره بروز نموده است. یکی از بارزترین اثرات توسعه شهری بر مسایل محیط زیستی ناشی از پسماند تولید شده در مناطق شهری می باشد. حمل و نقل و دفع پسماندها ارتباط مستقیم با بهداشت عمومی و آلودگی های آب و خاک و هوا ایجاد می کند.ایستگاههای انتقال پسماند شهری زمانی احداث میشوند که فاصله محل نهایی دفن پسماند یا سایر تاسیسات مربوط به نظام مدیریت پسماند از نقاط تولید پسماند زیاد باشد. این ایستگاه ها برای جلوگیری از رفت و آمد مستقیم ماشین آلات حمل پسماند که سبب اعمال هزینه رفت و آمدو ایجاد ترافیک و آلودگی های محیط زیست ایجاد می شوند. بنابراین مکانیابی ایستگاههای انتقال پسماند شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه ابتدا به تعریف مفهوم رویکرد اکولوژیک پرداخته و سپس معیارهای موجود در زمینه مکانیابی ایستگاههای انتقال پسماند شهری در ایران را بررسی کرده و در نهایت به بررسی همپوشانی میان معیارهای مکانیابی ایستگاههای انتقال پسماند شهری بر اساس رویکرد اکولوژیک می پردازیم.

Authors

آذر واعظی هیر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست،دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران,

هما ایرانی بهبهانی

استاد تمام ، دکترا معماری، گروه مهندسی طراحی محیط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران