بررسی نظریه ها و عوامل موثر بر دوزبانگی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,857

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BILINGUAISM01_009

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بر آموزش و یادگیری افراد جامعه،مسئله ی دوزبانگی است.در مورد پدیده ی دوزبانگی نظرات متفاوتی مطرح است که پژوهش حاضر به بررسی و بحث درباره ی هریک از آنها می پردازد هدف این پژوهش پاسخگویی به 4سوال که در حوزه ی دوزبانگی مطرح شده است،هست. سوالات این پژوهش مفاهیم کلی دوزبانگی یعنی؛چگونگی پردازش دوزبان در مغز،دوره ی بحرانی،عملکرد مغزی دوزبانه ها و تاثیر دوزبانگی در جنبه های شناختی را تحت پوشش قرار می دهد.روش پژوهش حاضر کتابخانه ای و با استناد به مدارک و اسناد معتبر آموزشی و مقالات ارائه شده در این راستا هست.نتایج این پژوهش نشان میدهد که دوزبانگی به خودی خود پدیده ی مثبتی است که میتواند در رشد و بهره وری قدرت مغزی کودک نقش بسیار مهمی ایفا کند و موجب پرورش و رشد استعدادهای بالقوه و توانایی های دانش آموز شود

Authors

روح اله حیدری

آموزگار شاغل در منطقه ی افشار

اعظم امیری

کارشناسی علوم تربیتی