بررسی میزان تاثیر آموزش دو زبانگی درهوش و یادگیری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,204

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HTCONF02_055

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

امروزه دوزبانگی امری است که اکثر کشورهای جهان حتی بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان و همچنین لهجه ها و گویش هایی تکلم می کنند. در کشور های دوزبانه، مردم سوای زبان مادری، موظف اند که از طریق آموزش در فضاهای آموزشی زبان رسمی را فرا بگیرند که این موضوع بر یادگیری و هوش افراد آن جامعه تاثیر بسزایی دارد.طبق آمار سال 1355 در ایران یازده گروه یا جامعه ی زبانی تمییز داده شده و شناخته شده اند. به عقیده فرانسیس، طی سی سال گذشته بیشتر مطالعات رشد شناختی نشان داده است که نه تنها این عامل تاثیر منفی بر تحول و کسب توانایی شناختی این افراد ندارد،بلکه اثر مثبت هم دارد.بدین معنا که یادگیری زبان دوم در کودک،با افزایش توانایی شناختی و فرآیند های ذهنی این کودکان نسبت به کودکان تک زبانه همراه است. در پژوهش های گوناگونی که توسط نظریه پردازان مختلف به آن اشاره شده است می توان به امتیازات دوزبانگی ازجمله دو زبانگی در توانایی های شناختی چون هوش، خلاقیت، تفکر واگرا، استدلال قیاسی، مهارت های طبقه بندی، حل مسله، شیوه های یادگیری بوچنر و انعطاف پذیری تفکر اشاره کرد. با توجه به اهمییت موضوع، پژوهش حاضر بر آن است که میزان آموزش دو زبانگی در هوش و یادگیری را بررسی نماید. روش این پژوهش توصیفی _تحلیلی با مطالعه ی مقالات داخلی و خارجی می باشد.

Authors

مهدی مختاری

کارشناسی علوم تربیتی آموزگار آموزش و پرورش شهرستان بهمئی