مطالعه امکان خودترمیمی بیولوژیکی در سازه های بتنی فراساحلی (به ویژه شمع ها)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 303

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_381

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

Abstract:

آسیب پذیری سازه های فراساحلی به دلیل نفوذ یونها و مواد خورنده، از مهمترین انواع آسیب است که به سبب تراوش آب به داخل ترکهای بتن ایجاد میشود. براساس مطالعات انجام شده رسوب کربنات کلسیم حاصل از فرایندهای میکروبی میتواند ترکهای با عرض دو برابر حالت معمول را پرکند. نتیجه بررسی های انجام شده نشان میدهد که با استفاده از روش ترمیم بیولوژیکی میتوان ضمن ترمیم ترک و ممانعت از ورود عوامل مهاجم، پتانسیل خوردگی فولاد را نیز با کاهش اکسیژن محیط طی فعالیتهای میکروبی کاهش داد. لذا ترمیم بیولوژیکی ترک در بتن میتواند به عنوان یک روش ترمیمی مناسب و دوستدار محیط زیست در سازه های فراساحلی و به طور مشخص شمعها ارائه گردد.

Keywords:

سازه های بتنی فرا ساحلی , خوردگی بتن و فولاد , خود ترمیمی بیولوژیکی , رسوب کربنات کلسیم.

Authors

مسعود عطاریان

کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان