کاربرد روش پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی برای درجه بندی سیب

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 741

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA05_099

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1398

Abstract:

امروزه استفاده از سیستم های ماشین بینایی و پردازش تصویر به عنوان روشی نوین در بخشکشاورزی کاربردهای مختلفی یافته است و از آن ها به منظور درجه بندی محصولات مختلف استفاده میشود. با این وجود هدف ازاین تحقیق بررسی و شناسایی امکان درجه بندی سیب با استفاده از پردازشتصویرآنلاین به کمک شبکه عصبی والگوریتم تدوین شده بود. بدین منظور یک سیستم آنلاین ماشینبینایی شامل سیستم نورپردازی، دوربین و رایانه که بر روی یک سیستم نوار نقاله قرار داده شده بودناستفاده شد. تعداد 400 تصویر از نمونه هایی با اندازه مختلف اخذ و از بین آن ها تعداد 102 نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار Matlab 2013b مورد پردازش قرار گرفت سپس نمونه ها با استفاده از کولیس دیجیتال و الگوریتم توسعه یافته و شبکه عصبی درجه بندی شدند. نتایج ناشی از پارامترهای مقایسه ای، عملکرد مدل دارای ضریب همبستگی بالا RMSE و MAEقابل قبول با توجه به بازه داده ها می باشد و حاکی از عملکرد بالای شبکه عصبی در مدل سازی مساحت سیب و لکه براساس پیکسل مربع می باشد.

Keywords:

شبکه های عصبی مصنوعی , پردازش تصویر آنلاین , درجه بندی سیب

Authors

قطب الدین بروکی میلان

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی

ولی رسولی شربیانی

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی

حسین بهفر

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز

سینا فیض اله زاده اردبیلی

دانشجوی دکتری گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی