تاثیر آموزش مراقبت از خود در بیماران دیابتی وابسته به انسولین

Publish Year: 1377
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 306

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-2-2_012

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: با توجه به افزایش تعداد بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان کاشان و گزارش های مبنی بر وجود مشکلات ناشی از تزریق انسولین مطالعه در سال 1373 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش نیمه تجربی (Quasi experimental)، به منظور تعیین تاثیر آموزش مراقبت از خود بر کاهش مشکلات ناشی از تزریق انسولین روی 30 نفر از بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشان صورت پذیرفت. جهت انتخاب بیماران دیابتی از برگه پرسش نامه، به منظور گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی از برگه آزمون و جهت گردآوری اطلاعات مراقبت از خود از چک لیست جهت گردآوری اطلاعات مربوط به عوارض ناشی از تزریق انسولین و آزمون قند خون ناشتا استفاده شد. پس از گردآوری اطلاعات بیماران در شرایط یکسان به مدت 2 هفته آموزش های مراقبت از خود را دریافت کرده و به مدت 2 ماه آموزش ها را به کار گرفته و پس از آن مجددا چک لیست پر و آزمون قند خون به عمل آمد.

Authors

محمد افشار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی

سیدفخرالدین صدر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، گروه داخلی

محمود اطهری زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، گروه عمومی