خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,501
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 197
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 16
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 28 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تجربه بیماران در استفاده از فناوری مشاوره از راه دور در همه گیری کووید- ۱۹ : یک مطالعه مروری ساختاریافته نوشته احسان نبوتی و رضا عباسی و فاطمه محمدی و فرحناز سلیمانی و زهره عارف زادهنابرابری های اجتماعی و اقتصادی در استفاده از تله مدیسین در پاندمی کووید - ۱۹ : دلایل و راه حل ها: یک مطالعه مرور سیستماتیک نوشته فاطمه رنگرزجدی و ریجاه ابراهیمی و سمیه نادی راوندییادگیری عمیق و پزشکی از راه دور: مرور وضعیت نوشته مجتبی کفاشی و احسان نبوتی و رضا عباسیاستفاده از رایانش ابری در توسعه پزشکی از راه دور نوشته مجتبی کفاشی و احسان نبوتی و رضا عباسیشناسایی عناصر داده و ویژگی های کلیدی سلامت از راه دور مبتنی بر وب برای کاهش بار سلامت روان ایجاد شده در طول همه گیری: دوران پساکروناویروس نوشته زهرا محمدزاده و علی محمد نیک فرجامایجاد چارچوب ارزیابی آمادگی موسسات مراقبت سلامت برای استقرار پزشکی از راه دور در ایران نوشته مجتبی کفاشی و لیلا شکری زاده آرانی و ریحانه السادات شریف و شیما انوری تفتیپزشکی از راه دور در بهبود سلامت روان در دوران همه گیری کووید- ۱۹ : یک مرور نظام مند نوشته فاطمه رنگرزجدی و شیما انوری و فاطمه آقاصی زاده و نگین بهروز و معصومه پارساجرای Tele-ICU به عنوان یک مراقبت حیاتی نوآورانه در طول بحران کووید- ۱۹ : بررسی سیستماتیک نوشته علی محمد نیک فرجام و لیلا شکری زاده آرانی و نگین حیدرزاده آرانی و فاطمه السادات مظلوم طبایی و یلدا میران زاده و فاطمه میرزایی نسبپزشکی از راه دور در مدیریت زخم های مزمن: یک مطالعه مروری نقلی نوشته پریسا باقری طولارودتحلیل کتابشناختی و آلتمتریکس مقالات حوزه موضوعی مشاوره از راه دور در پاندمی کووید- ۱۹ نوشته زهرا بتولیپیاده سازی دندانپزشکی ازراه دور به عنوان یک ابزار حمایتی در دوران همه گیری کووید- ۱۹ : یک مرور نظام مند نوشته لیلا شکری زاده آرانی و علی محمد نیک فرجام و سعیده سادات پنداسی و زینب حدادیان و فائزه خسروی و فاطمه خداپرستتوانبخشی از راه دور در دوران همه گیری کووید- ۱۹ : یک مرور نظام مند از کارآزمایی ها نوشته مهرداد فرزندی پور و ریحانه السادات شریف و زهرا رسولی و فاطمه زارعی و زهرا ذاکریانتریاژ از راه دور در دوران همه گیری کووید- ۱۹ : مرور نظام مند نوشته مهرداد فرزندی پور و ریحانه السادات شریفبررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نوشته روح الله دهقانیارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری مامایی منتخب ایران نوشته محسن ادیب حاج باقری و معصومه سادات موسویارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نوشته اکبر علی اصغر زاده و زهرا میدانی و مریم نزادی نیاسرمقاله کوتاه: خودارزیابی دانش و عملکرد پرستاران در برقراری ارتباط با بیماران دارای اختلال ارتباطی نوشته محسن ادیب حاج باقریارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشان نوشته روح اله دهقانی و هادی اسلامی و یدالله رمضانیمحصولات تراریخته، کشت فراسرزمینی، ایمنی زیستی و چالش های اخلاقی و فرهنگی موجود نوشته محمدمهدی حیدریبررسی حضور میکروارگانیسم های پاتوژن در کمپوست مورد استفاده در فضای سبز شهری و ارزیابی خطر ناشی از بلع تصادفی آن نوشته سحر قلی پور

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاکنون 3 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: