اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودمراقبتی و نشانه های افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه موردی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 526

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-19-3_010

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: دیابت یک بیماری مزمن با عوارض نامطلوب است. علاوه بر عوارض جسمی، برخی مشکلات روانشناختی به ویژهافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به دیابت شایع است. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری برخودمراقبتی و نشانه های افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 است.مواد و روشها: این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تکموردی اجرا گردید. این مطالعه بر روی 3 نفر از زنان دیابتی مراجعه کنندهبه انجمن دیابت شهر تبریز طی سال 1392 که در خرده مقیاس افسردگی و اضطراب مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) درطبقه شدید و خیلی شدید قرار می گرفتند، انجام شد. مراحل مداخله در 8 جلسه به صورت انفرادی بر روی شرکت کنندگان اجرا شد.برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه خلاصه ای از رفتارهای مراقبت از خود (SDSC) و DASS استفاده شد. نتایج: میزان درصد بهبودی، اندازه اثر و همچنین تحلیل های نموداری نشان داد که درمان شناختی رفتاری موجب افزایش رفتارهایخودمراقبتی، کاهش نشانه های افسردگی و کاهش نسبی نشانه های اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع دو می شود.نتیجه گیری: متخصصان بالینی با بهره گیری از مداخله های روان شناختی موثر از جمله درمان شناختی رفتاری می توانند موجب افزایشخلق، کاهش اضطراب و پایبندی بیشتر به توصیه های درمانی شوند و از این طریق به پیشگیری از عوارض دیابت کمک کرده و گامیموثر در جهت افزایش سطح بهداشت روانی و جسمی این بیماران بردارند.

Authors

نسیم صمدزاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز

حمید پورشریفی

دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

جلیل باباپورخیرالدین

استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز