وقایع نگار درمان: ابزاری برای بررسی بهره مندی بیمه شدگان از خدمات سلامت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 524

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-4-1_007

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1398

Abstract:

زمینه و هدف: بررسی بهره مندی بیمه شدگان از خدمات درمانی معمولا به دلیل عدم یکپارچگی اطلاعات سیستم های سازمان های بیمه دشوار است. مطالعه حاضر ابزاری برای تسهیل این امر با عنوان نمودار وقایع نگار درمان معرفی می کند. روش پژوهش: مطالعه توصیفی حاضر با نتایج کاربردی در سال 1396 انجام شد. برای بررسی بهره مندی بیمه شدگان از خدمات درمانی و به دلیل عدم یکپارچگی داده ها در سیستم اسناد پزشکی اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان، نمودار وقایع نگار درمان طراحی شد. سپس اطلاعات مراجعه به سطوح مختلف پزشکان و پاراکلینیک ها در بازه زمانی 8 ماهه ابتدای سال 1396 برای 175 نفر بیمه شده پر مراجعه اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان که به روش تصادفی انتخاب شده بودند، از سیستم اسناد اداره بیمه استخراج و نمودار وقایع نگار آنان ترسیم شد. در ادامه ملاک هایی برای تشخیص علل مراجعه و دریافت بیش از حد یک نوع خدمت خاص پیشنهاد شد. یافته ها: اطلاعات سیستم اسناد سازمان بیمه سلامت بر اساس مراجعه به پزشکان، داروخانه، آزمایشگاه و تصویربرداری دست بندی شده و با ثبت کد ملی افراد در سامانه در قالب جدول، قابل دستیابی است. اما به دلیل عدم یکپارچگی و به روز نبودن اطلاعات، مشکلاتی برای بررسی بهره مندی از خدمات سلامت وجود دارد. ابزار وقایع نگار، اطلاعات مراجعات هر بیمه شده در بازه زمانی مشخص همچنین توالی، تنوع و ترکیب مراجعه به پزشکان و بهره مندی از خدمات پاراکلینیک را نشان داد. نتیجه گیری: استفاده از وقایع نگار درمان، تحلیل بهره مندی بیمه شدگان از خدمات درمانی را با نشان دادن توالی و ترکیب استفاده آنان از خدمات تسهیل می کند.

Authors

مسعود فردوسی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

محمدرضا رضایتمند

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

عباس فیض بخش

دکتری پزشکی عمومی، اداره نظارت و ارزشیابی، اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان، اصفهان، ایران

حمیدرضا دهقانی

دکتری علوم اعصاب شناختی، اداره رسیدگی به اسناد پزشکی، اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان، اصفهان، ایران