بلوغ فکری و عاطفی ضرورت ازدواج کودکان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,034

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON13_007

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

Abstract:

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتنآمادگی لازم از نظرجسمی و روانی و اجتماعی برای آن ضروری است. به همین دلیل در قوانین حقوقیبسیاری از کشورهای جهان، حداقل سنی برای آن در نظر گرفته شده است... میراث این قانون ناقص، رواجکودک همسری در ایران است. گسترش طلاق و کودک بیوهگی، افسردگی، خودکشی، فرار، روسپیگری،اعتیاد، محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، زنانه شدن فقر و گسترش انحرافات اجتماعی از نتایج ازدواج زودهنگام میباشد. با توجه به آثار و عواقب ازدواج زودهنگام و براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور وهمچنین عدم بلوغ فکری و اجتماعی کودکان، ازدواج در این سنین نادرست می باشد. از مهم ترین علل ازدواجزودهنگام در ایران حمایت قانونی و حقوقی از پدیده کودک همسری می باشد. یکی از مهم ترین و اساسیترین انتخاب های زندگی، ازدواج است. فردی که می خواهد، همسرانتخاب نماید، و زندگی جدید را شروعکند بایستی از حد لازم رشد در تمام ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی برخوردار باشد. با این رشد فردبه کسی احساس نیاز می کند، که بتواند هیجانات عاطفی، مسائل جنسی و نیاز به پیوند جویی وی را برآورده کند و هم چنین می تواند این نیازها را در زوجش برآورده سازد.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حمید وهنانی

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حسین رضایی نژاد

کارشناسی کارشناس تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

فاطمه یارمطاقلو

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

پوریا عطشان

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)