مقایسه اجمالی ضوابط بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی دستورالعمل ها و آیین های داخلی و ضوابط راهنمای ارزیابی و کاهش خطر لرزه ای بناهای تاریخی میراث فرهنگی کشور ایتالیا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 320

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SRSH02_004

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1398

Abstract:

بهسازی لرزه ای ساختمان های تاریخی همواره به دلیل ماهیت این ساختمان ها و همچنین ارزش اجتماعی و فرهنگی که دارند، حساسیت ویژه را طلب می کند. به طوری که طرح بهسازی ارائه شده برای بهبود رفتار لرزه ای این گروه از ساختمان ها باید علاوه بر تامین سطوح عملکرد مورد نظر، به لحاظ معماری، سازه ای و ارزشی مقبول بوده و برگشت پذیر نیز باشد. تاریخ زلزله های روی داده در کشور ایران نشان می دهد که، سوای خسارات جانی، بسیاری از ساختمان های تاریخی در اثر زلزله های شدید و یا متوسط دچار خرابی های قابل توجه شده اند به طوری که در بعضی موارد ساختمان به کلی ویران شده و امروزه اثری از آن پیدا نیست. از این روی با توجه به نیاز این ساختمان ها به تاب آوری در مقابل زمین لرزه های محتمل آتی، انجام مطالعات گسترده و تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوطه در این زمینه لازم است. علیرغم اینکه در مورد بهسازی لرزه ای سایرساختمان های موجود آیین نامه ها و ضوابط متعددی در سطح ملی و بین المللی توسعه و انتشار یافته است؛ در مورد بناهای دارای ارزش تاریخی، کار چندانی انجام نشده است. به طوری که دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، بناهای خشتی و بناهای خاص از جمله سازه های تاریخی را مشمول ضوابط دستورالعمل مذکور نمی داند و الزام م دارد که بهسازی این ساختمان ها بر اساس مطالعات ویژه انجام شود.

Authors

فرهاد آخوندی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز