بررسی وجوه اشتراک مبانی فکری، اهداف و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و داعش

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 460

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMRL-1-1_008

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

Abstract:

مطالعه کانون های بحرانی بیانگر آن است که بسیاری از آنها، هدفمندانه ایجاد شده اند. از مصادیقعینی این کانون ها، رژیم صهیونیستی است. جنایات این رژیم تنها در قبال مسلمانان فلسطیننبوده بلکه پیروان تمام ادیان را نشانه گرفته و ادعای دینی آنان فقط یک بهانه و توجیه بودهاست؛ اما جریان بیداری اسلامی از دسامبر سال 2010 ، صهیونیست ها را در ترس و انفعال عجیبیفرو برد. آنان برای مقابله با این وضعیت به کمک طراحان اروپایی و آمریکایی، درصدد تغییرجهت و محتوای انقلاب ها برآمده اند و تلاش کردند اختلافات شیعی- سنی را پر رنگ نمایند وگروه های تروریستی همچون داعش تاسیس کنند. نکته جالب توجه، اشتراک در افکار، رفتارها،رویه ها و مبانی دینی- عقیدتی رژیم صهیونیستی و داعش است که اتفاقی بودن این اشتراکاترا غیر منطقی می نمایاند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعاتبه شکل کتابخانه ای در پی شناخت اشتراکات داعش و رژیم صهیونیستی در مبانی فکری، اهدافو اقدامات تروریستی هستیم. سه سناریوی کشمکش، همکاری و تداوم اتحاد طبیعی برای ایندو متغیر قابل اشاره است که با توجه به نشانه های موجود محتمل ترین سناریو، استمرار اتحادطبیعی بین آنان است.

Authors

ابراهیم متقی

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران. ایران، تهران

سلمان رضوی

دانش آموخته کارشناس ارشد رشته روابط بین الملل، ایران، تهران

طاهره گودرزی

دانش آموخته دکترای رشته زبان و ادبیات عرب، ایران، تهران