مقالات حملات تروریستی در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات حملات تروریستی درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه حملات تروریستی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,328 مقاله در زمینه حملات تروریستی استخراج شده است.

لیست مقالات حملات تروریستی در مدیریت بحران

1. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار موقت با نگاه موردی بر قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه سال ۲۰۱۷
2. دادرسی جرائم قاچاق مواد هسته ای در ایران و اسناد بین المللی
3. تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه
4. سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا
5. پیگیری ترور سردار سلیمانی در حقوق بین الملل
6. <B>گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آیینه حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه<B/>
7. نقد و بررسی مبانی افراط گرائی و خشونت از منظر فقه اسلامی
8. رویکرد حقوق و جامعه بین الملل به جنگ های ترکیبی بیوتروریسم
9. امنیت هوانوردی در قوانین ایران و سایر کشورها با نگاهی به خلاهای قانونی و حقوقی جرم هواپیماربایی
10. بررسی قتل فراقضایی جمال خاشقچی از منظر حقوق جزای بین الملل
11. بررسی وضعیت حقوقی جنگ های بیوتروریسمی در نظام حقوقی بین الملل
12. سیاست شناسایی جرائم در بستر رمزارزها
13. تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا
14. نقش شورای امنیت در ساز و کارهای حقوقی مبارزه باتروریسم بین المللی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر
15. بررسی سیاست های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی ها
16. تکلیف دولت ها به محافظت از اشخاص در برابر مخاصمات بیولوژیکی
17. ریشه ها و بسترهای تشکیل دهنده ایران هراسی
18. تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش زنان در گروهک های تروریستی
19. رویکرد قوانین کیفری ایران و انگلیس در مبارزه با جرایم تروریستی
20. تبیین جامعه شناختی سیاسی نقش قدرتهای خارجی در کنشگری ژئوپلتیکی گروه های تروریستی (مطالعه موردی منطقه بلوچستان ایران)
21. ارزیابی فرصتها و چالشهای سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال ایران(۱۹۹۱-۲۰۲۱)
22. تاثیر سازمان همکاری شانگهای بر حل منازعه و صلح سازی
23. عملکرد حقوقی دولت ترکیه در قبال مبارزه با گروه های تروریستی (داعش)
24. ویرایش ژنی: چالش ها و مخاطرات امنیت زیستی
25. آسیب شناسی روانی برای مجرمین بیوتروریسمی
26. معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا
27. بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در خصوص عضویت و الحاق به گروه های تروریستی
28. سیاست جنایی ایران و عضویت در گروه های تروریسیتی
29. صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه: اعدامهای فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم»
30. واکاوی رویکردهای سیاسی و امنیتی روسیه با همکاری جمهوری اسلامی ایران در مقابله با بنیادگرایی و تروریسم در منطقه خاورمیانه
31. تحولات قاعده مصونیت دولت: تاثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا
32. بررسی استانداردهای بانکداری بین المللی از منظر اصول حقوق بین الملل با تاکید بر مبارزه با تامین مالی تروریسم
33. بررسی و تحلیل جایگاه معاهدات بین المللی در امنیت دریانوردی با تاکید بر مبارزه فعال با تروریسم دریایی
34. بررسی نقش شهید سلیمانی در مقابل منازعات امنیتی رژیم صهیونیستی و تروریسم جهانی از منظر حقوق بشر
35. مسئولیت بین المللی دولتهای تسلیح کننده و حامی تروریسم در خاورمیانه (مطالعه موردی: گروه تکفیری داعش)
36. تحولات حقوق بشر و بشردوستانه ناشی از تاثیر چندپارگی حقوق بین الملل بر مفهوم تروریسم
37. بررسی و تحلیل ابعاد و شاخصه های تروریسم از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام
38. راهبرد سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری: (تحلیل تطبیقی در عراق و یمن)
39. نابسندگی حقوق بین الملل در مواجهه با تروریسم؛ با تاکید بر عملیات تروریستی در ایران
40. سرایت تروریسم تکفیری به مثابه ی مساله ی بدخیم و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
41. تروریسم دریایی؛ تهدید صلح و امنیت بین المللی، نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی
42. بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیو تروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران
43. قانون پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم: واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر
44. نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و خارجی در گسترش تروریسم در خاورمیانه
45. تروریسم محیط زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین المللی
46. دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم
47. بررسی تهدیدات ناشی از تروریسم در غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران
48. بررسی تطبیقی حمایت از قربانیان تروریسم در حقوق بین المللی و ایران
49. اسناد بین المللی «کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای»
50. تروریسم و حقوق شهروندی زنان اروپایی داعش در اردوگاه های سوریه
51. مسولیت بین المللی دولت ها در قبال حمایت از تروریسم
52. مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها
53. پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تامین منابع مالی
54. بررسی شاخصه های تروریسم در حقوق بین الملل و فقه
55. بررسی و تحلیل جایگاه جرم انگاری تروریسم دریایی در کنوانسیون های بین المللی و راهبردهای دولت ها در مواجهه و سرکوب تروریسم دریایی
56. تحولات قانونگذاری بین المللی در مقابله با پدیده تروریسم
57. شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم
58. بررسی و تبیین عملکرد اینترپل در مبارزه با تروریسم
59. مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین المللی
60. مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین المللی و مقایسه آن با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران
61. تحریم بانک مرکزی ایران به مثابه تروریسم اقتصادی
62. مقابله با تروریسم هسته ای: یک پاسخ معاهداتی
63. مبانی فقهی جرم انگاری تامین مالی تروریسم
64. بررسی روانشناختی جامعه شناختی تروریسم انتحار ی
65. بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسم دینی
66. گروه های تروریسم تکفیری در کشورهای اسلامی
67. <B>حقوق بشر و تروریسم</B>
68. ارزیابی دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم
69. آسیب شناسی تروریسم ورزشی بین الملل
70. بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس
71. حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا
72. تقابل سیاست و اخلاق در مساله ی «دست های آلوده»
73. بررسی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص تضمین حقوق متهم درجرایم امنیتی و تروریستی
74. بررسی ماهیت گروهک های تکفیری در فقه و حقوق بین الملل
75. نسبت عدالت ترمیمی و جرائم علیه امنیت ملی با تاکید بر اقدامات تروریستی.
76. جرم انگاری جنایات تروریستی در پرتو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
77. نقش دفتر مقابله با جرم و مبارزه با مواد مخدر( UNODC ) با نهاد های ملی جمهوری اسلامی ایران
78. بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی
79. حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران
80. جایگاه خاورمیانه در سیاست دفاعی-امنیتی فرانسه
81. بررسی بکارگیری گزینه نظامی با عنوان دفاع پیش از حمله یا تهدید در روابط بین الملل
82. قلمرو و ماهیت صلح در سند دستور کار ۲۰۳۰ و فقه امامیه
83. بررسی حقوقی ترور سردار قاسم سلیمانی از منظر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد (دفاع مشروع)
84. ابعاد حقوقی پیوستن ایران به ای ال تی اف
85. تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(
86. بررسی نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در نبردهای جبهه مقاومت در مبارزه با استکبار جهانی از منظر حقوق بشر دوستانه
87. پشتوانه های حقوقی مصونیت دولت در طرح دعوای ایران علیه امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری
88. ترور سپهبد قاسم سلیمانی:دیدگاه حقوق بین الملل
89. بازشناسی گفتمان رسانه ای داعش در قالب جنگ نرم
90. نقض قواعد حقوق بینالملل توسط ایالات متحده در ترور سپهبد سلیمانی
91. شناسایی و مقابله با جرایم تروریستی در چارچوب مفاد سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا
92. راهبردهای پیشگیرانه موقعیت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی
93. کاربرد عدالت ترمیمی در حل خشونتهای خانوادگی میان زوجین (منافع، چالشها و راهکارها)
94. راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش)
95. مقابله با جرایم تروریستی ناشی از مهاجرت در قلمرو موازین حقوق بین الملل با نگاهی به الزامات پلیس ایران برای تامین امنیت مرزی
96. شبکه حقانی ابزار موثر مداخله گران فرامنطقه ای در صحنه عملیاتی افغانستان
97. بررسی جایگاه افغانستان در استراتژی امنیت ملی امریکا از منظرحقوقی و سیاسی
98. ریشه یابی عوامل ایجاد و رشد گروه های افراطی و تروریستی در منطقه غرب آسیا
99. هژمونی آمریکا در افغانستان و چالش ابعاد نظامی، اجتماعی و اقتصادی امنیت در شرق ایران(۲۰۰۱-۲۰۲۱)
100. بررسی رویکرد دوگانه آمریکا در برابر حقوق بشر(مطالعه موردی جامعه داخلی آمریکا و غرب آسیا)