اطلاعات کنفرانس

The first international conference on creative works of architecture, urban planning and environment in sustainable residential development

محل برگزاری: مشهد
تاریخ برگزاری: 4 دی 1401
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401
تعداد صفحات: 358
تعداد مقالات :31
نمایش مقالات: 7861
شناسه ملی این کنفرانس: AUPCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 60 پژوهشگر

مجموعه مقالات The first international conference on creative works of architecture, urban planning and environment in sustainable residential development

نتایج 1 تا 50 از مجموع 31