فصلنامه فقهی و حقوقی عرشیان فارس

فصلنامه فقهی و حقوقی عرشیان فارس در زمینه فقه، اصول و حقوق اسلامی با گستره سراسری تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال ۱۴۰۰ با همکاری اساتید و دانشمندان و علمای فرهیخته این علوم آغاز به کار نمود.
اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی - تخصصی فقهی و حقوقی عرشیان فارس می‌کوشد در جهت اهداف ذیل گام بردارد:

تبیین اصول و پی‌ساخت‌ها و مسائل فقهی و حقوقی اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
تبیین دانش‌های وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، مقاصد شریعت و...).
مطالعه تطبیقی مکاتب و نظام‌های حقوقی، به منظور توسعه و تعمیق نظام فقهی و حقوقی اسلام و پاسخ‌گویی به شبهات مطرح.
بررسی مسائل نوپدید و ارائه راه حل‌های مبتنی بر مبانی نظام فقهی و حقوقی اسلام.
نقد و بررسی قوانین موضوعه و تلاش برای حل مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران.