خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 472
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 430
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 48
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی و اثربخشی کنترل داخلی با تعدیلگر عملیات و پذیرش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته سوگند رحمانیتاثیرمدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان گیلان نوشته محمد علی یوسفی قلعه رودخانی و زینب غلامزادهارائه مدل تاثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر جذب مخاطبان رشته ورزشی فیزیک نوشته محمد همتی نژاد و محمد چهره گشابررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر مسئولیت اجتماعی و خلاقیت کارکنان با تبیین نقش تعهد کاری و امنیت روانی نوشته بهنام کاظمی فربررسی تفاوت واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرایند خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها نوشته سحر تجسسی و زکیه صالحیبررسی عملکرد ابزارهای تامین مالی جدید بر ارزش شرکت ها نوشته سحر تجسسیتاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار کارآفرنانه شغلی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری های شهرستان فومن) نوشته زینب ارشکتاثیر تنوع درآمد بر سودآوری و ریسک بانک در طول همه گیری کووید ۱۹ نوشته کیهان سوری و سیدجواد عمادی و محمدعلی یوسفیبررسی رابطه بین سرمایه سازمانی، اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت نوشته فاطمه اسدی انتظام و محسن محمدنوربخش لنگرودیمقایسه سبکهای یادگیری و کمک طلبی و اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی نوشته فاطمه پورآقارودبرده و فاطمه قاسمی اخلاقیرابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، باورهای ارتباطی و تمایزیافتگی خود با ارتباط ایمن زوجین نوشته فاطمه پورآقارودبرده و محدثه ولی زادهرابطه سنخ های شبانه روزی، توانمندی خود و حس انسجام با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان نوشته فاطمه پورآقا رودبرده و مینا نظری کویشاهی و هانیه وهابی مشهورطراحی مسکن روستایی با تاکید برحفظ الگو های بومی معماری استان گیلان (نمونه موردی روستای ولنی شهرستان رودسر) نوشته مهلا علی زاده ولنیبررسی مولفه های تاثیرگذار فضای آموزش بین نسلی بر تعامل بین نسلی میان کودک و سالمند نوشته بیتا سلیمانی و مهران مهردوست شهرستانیبررسی تاثیرگذاری فضاهای جمعی در افزایش کیفیت زندگی سالمندان نوشته بیتا سلیمانیاستفاده از مدولار و تناسبات در ساخت بناهای معماری در استان گیلان نوشته سمانه محمدزادهطراحی خانه معمار با رویکرد ارتقا فناوری نوشته سیده ریحانه میرابوطالبیفرآیند طراحی خلاق فضاهای شهری با تاکید بر عناصر زیبایی شناسی نوشته آرزو مرادیارزیابی عملکرد ذهنی و نتایج کار مدیریتی نوشته معصومه اسدیتاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد احیای خدمات با نقش میانجی تعهد کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان) نوشته مرتضی حسن زاده مقدم اباتری

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه آموزش عالی راهبرد شمال در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: