The 7th Iranian Conference of Ichthyology

The 7th Iranian Conference of Ichthyology روز چهارشنبه، 8 آبان، 1398 لغایت پنجشنبه، 9 آبان، 1398 توسط دانشگاه لرستان, انجمن ماهی شناسی ایران, دانشگاه لرستان-انجمن ماهي شناسي ايران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Khorramabad برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 7th Iranian Conference of Ichthyology

Hold place: خرم آباد
Year: 1398
Document ID: ICII07

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

  • تنوع زيستي و حفاظت از ماهيان
  • بيوسيستماتيك و رده بندي ماهيان
  • زيست شناسي، بوم شناسي و جغرافياي زيستي ماهيان
  • ژنتيك، فيزيولوژي و تكوين ماهيان
  • تكثير، پرورش و تغذيه ماهيان
  • بهداشت، بيماري و انگل هاي ماهيان
  • ماهيشناسي كاربردي
  • ماهي و ماهي شناسي در علوم ديگر
create: 10 June 2020 - view 4001