اطلاعات کنفرانس

6th National Conference on Scientific Research in Psychology and Educational Sciences

محل برگزاری: شیروان
تاریخ برگزاری: 3 شهریور 1399
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1399
تعداد صفحات: 504
تعداد مقالات :38
نمایش مقالات: 52306
شناسه ملی این کنفرانس: CPESCONF06
نویسندگان مشارکت کننده: 83 پژوهشگر

مجموعه مقالات 6th National Conference on Scientific Research in Psychology and Educational Sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 38