مجله پژوهش های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه

Scientific Journal of New Researches in the History, Culture, and Civilization of Shia

مدرسه علمیه حضرت نرجس(سلام الله علیها) مشهد مقدس از مهم ترین مراکز علمی حوزوی ویژه بانوان است. با توجه به مسئولیت خاص زنان و نقش مهم تربیتی که در محیط خانواده و ساختار معنوی جامعه دارند، مجموعه حاضر توانسته است با پرورش کارشناسان مسائل دینی گام های موثری در تعمیق و توسعه دانش و معرفت دینی و گسترش فرهنگ اسلامی-شیعی بردارد. این مجموعه در طی سالیان متمادی کوشیده است که با راه اندازی سطوح مختلف حوزوی در زمینه آموزشی و گسترش فعالیت های علمی همچون انتشار کتب، مجلات، درسنامه ها و غیره در عرصه پژوهشی زمینه تربیت پژوهشگران توانمند را فراهم کند. بر این اساس مدرسه علمیه حضرت نرجس(سلام الله علیها) در راستای رسالت علمی اقدام به انتشار نشریه علمی پژوهش­های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه نموده است. نشریه حاضر به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعی است که در پی پاسخ به پرسش های صورت گرفته در حوزه پژوهش های تاریخی انتشار خواهد یافت که محورهای موضوعی مقالات آن عبارتند از:

  • تبیین دستاوردهای فرهنگی و تمدنی شیعی در ادوار تاریخی
  • تبادلات و تاثیرات تمدنی شیعه در جهان اسلام
  • بررسی تاریخی و نقش امامان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی
  • جوامع شیعه در جهان معاصر و چالش های اعتقادی
  • نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ تشیع
  • بررسی و نقد شبهات حوزه تاریخ و تمدن شیعه