خانم Faranak Mousavi

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186798)

99
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers