Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم پژوهشگاه صنعت نفت

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,286
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 143
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین پژوهشگاه دولتی: 5
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه صنعت نفت

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشگاه صنعت نفت را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشگاه صنعت نفت

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مطالعه عملکرد فوتوکاتالیستی g-C۳N۴ و g-C۳N۴/AlVO۴ در تخریب فنول تحت تابش نور مرئی
سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
2بررسی تاثیر تلقیح ترکیب مس و سریم به عنوان الکتروکاتالیست بر ریزساختار کاتد LSM پیل سوختیاکسید جامد دمای بالا
سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
3سنتز MCM-۴۸ با مشخصات قابل تنظیم و بدون استفاده از عوامل حفره ساز

سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
4بررسی اثر زمان و روش سنتز بر مشخصات زئولیت ZSM-۵

سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
5مطالعه آزمایشگاهی اثر ذرات LCM بر گرادیان شکست سازند جهت بهبود مقاوم سازی دیواره ی چاه
نشریه علمی ژئومکانیک نفت1400
6شناسایی شکستگی های تراوا با استفاده از امواج استونلی در یکی از چاههای هیدروکربنی واقع در جنوب ایران
نشریه علمی ژئومکانیک نفت1397
7تحلیل پایداری چاه قائم با استفاده از مفهوم ناحیه پلاستیک و معیارهای گسیختگی مختلف در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
نشریه علمی ژئومکانیک نفت1397
8طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)


نشریه علمی ژئومکانیک نفت1396
9بررسی تاثیر تنش های برجا و تخلخل بر مکانیسم رشد ترک در شکست هیدرولیکی با روش عددی ناپیوستگی جابجایی
نشریه علمی ژئومکانیک نفت1401
10Experimental Investigation at Drop Size Distribution in a Pulsed Disc and Doughnut Extraction Column

ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1401
11تاثیر نرخ تزریق ژل ذره ای از قبل شکل گرفته در سایز نانو بر روی فاکتور مقاومت و فاکتور مقاومت پسماند در محیط متخلخل کربناته جهت جلوگیری از تولید آب و کمک به افزایش تولید نفت
ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1401
12بررسی حبس شدن مکانیکی ذرات بهبود یافته ژل از قبل شکل گرفته در مخازن بالغ
ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1401
13تاثیر دمای مخزن و شوری آب بر روی عملکرد نسبت تورم ذرات ژل از پیش ساخته شده بهبود یافته
ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1401
14The salt effect on pressure drop in natural sweet and sour gas hydrate formation

ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1401
15بررسی زون های سنگ منشا در میدان پازنان با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی
ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1401
16تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار
فصلنامه بهبود مدیریت1401
17بررسی نوع سورفکتانت و زمان بر عملکرد حسگر کامپوزیتی الکتروشیمیایی فنل
کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی1401
18آنالیز رخساره ها، شرایط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه نار
دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1401
19ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند اجاق قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، شرق مغان، شمال غرب ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی


دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1401
20Prioritization of Green Supplier Selection Attributes Using Fuzzy Extent Analysis: A Case Study of Iranian Cosmetics Industry
نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد1401
21طراحی مدل کیفی خرد بنیان های توانمندی های پویا در شرکت های ارائه دهنده رایانش ابری ایران
فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی1401
22سنتز و شناسایی رزین های اکریلیک: اثر مقدار مونومر غیراشباع کربوکسیلیک اسید بر مشخصه های لاتکس
دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع1401
23جداسازی نمک های باارزش منیزیم از تلخابه با استفاده از اتانول
پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی1401
24مدلسازی فرآیند حذف وانادیم توسط نانوکامپوزیتهای کربن فعال به روششبکه عصبی فازی
پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی1401
25Study on Thermal and Hydrodynamic Indexes of a Nanofluid Flow in a Micro Heat Sink
مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری1392
26Modeling of Effective Thermal Conductivity and Viscosity of Carbon Structured Nanofluid
مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری1394
27Prediction of the Carbon nanotube quality using adaptive neuro–fuzzy inference system


مجله بین المللی ابعاد نانو1396
28Synthesis of Alumina/Polyacrylamide nanocomposite and its influence on viscosity of drilling fluid
مجله بین المللی ابعاد نانو1394
29Scanning impedance microscopy (SIM): A novel approach for AC transport imaging

مجله بین المللی ابعاد نانو1395
30Scanning hall probe microscopy technique for investigation of magnetic properties
مجله بین المللی ابعاد نانو1394

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه صنعت نفت

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه صنعت نفت به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه پژوهشگاه صنعت نفت

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت تاکنون با 1,550 پژوهشگر از 152 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 1,128 مقاله نویسنده اول
  • 1,030 مقاله نویسنده دوم
  • 1,078 مقاله نویسنده سوم
  • 521 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازپژوهشگاه صنعت نفت در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,432,037 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support