خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی شفق

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 336
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 503
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 71
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی شفق

نقش اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدایی واثرات آن دریادگیری دانش آموزان نوشته حمزه آبار و سارینا سفیدابیخانواده ومحیط های اجتماعی موثر بر ترک وافت تحصیلی دانش آموزان دختر نوشته وهاب جوادیروش های مدیریت زمان بر میزان پیشرفت تحصیلی نوشته مهدیه منتظری و ابراهیم منتظریبررسی رابطه بین اشتیاق به تحصیل با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم نوشته سمانه کشاورزیتاثیر سیستم های یادگیری مادام العمر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی نوشته سمانه کشاورزیروایی و پایایی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در ورزش نوشته محسن لقمانیبررسی مهارت ها و نگرش های شغلی دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان نوشته محسن لقمانیتبیین مدل فرهنگ سازمانی در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران نوشته محسن لقمانیروشهای جبران خسارت در مسئولیت مدنی (مسئولیت غیر قراردادی) نوشته سیمین علائی جوردهیماهیت صرف نظر از شرط در قراردادها نوشته سیمین علائی جوردهیحقوق وتکالیف غیر مالی زوجه غایب مفقود الاثر نوشته پریسا کهن ترابیارائه مدلی بر پایه یادگیری ماشین و هوش تجمعی در راستای ارتقاء شاخص های تصمیم گیری مشتریان بانکی نوشته مریم نگاهی و علی اصغریارائه مدلی برای ارزیابی شایستگی های مدیریت مدارس با رویکرد کمی نوشته عظیم صلاحی کجور و بهرام کیامنیشناسایی عوامل موثر بر مشارکت ورزشی دانش آموزان: رویکرد کیفی نوشته مجتبی حسن نژاد و سیدعباس مرتضویتاثیر محیط های آموزشی بر یادگیری و توسعه دانش آموزان نوشته زهرا اسحق نیموریتاثیر ارتباط معلم با دانش آموز بر روانشناختی و اجتماعی دانش آموزان نوشته زهرا اسحق نیموریرابطه بین پیامدهای شغلی و فرصت رشد شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابل نوشته ناصر خان باباپورگاوزن و اسماعیل کاظم پورمقابله با استرس و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوشته ابوالفضل فریادقره شیران و صابر شورمیج و امیررضا فلاح عبداله نژادحرفه ای گرایی در مدیریت ورزشی نوشته معصومه بزرگی و سهیلا نورتیلوری و فائزه شیرج کلاری و معصومه پلنگیانتحلیل شناختی مزایا و معایب دوپینگ در ورزش نوشته سهیلا نورتیلوری و معصومه بزرگی و معصومه پلنگیان و فائزه شیرج کلاری

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی شفق

تاکنون 4 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی شفق برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی شفق به صورت زیر است: