خلاصه فعالیتهای علمی سازمان انرژی اتمی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,236
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
رتبه علمی در کل کشور: 116
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 2
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان انرژی اتمی

مقاله پژوهشی: طراحی هسته ای دستگاه گاماسل خونی با چشمه های میله ای کبالت-۶۰ برای کاربردهای تحقیقاتی و پزشکی نوشته رضا باقری و حسن رنجبرطراحی و ساخت نانوحسگر فلورسانسی مبتنی بر کربن کوانتوم دات های عاملدار شدهبا هیستیدین برای اندازه گیری یون های منگنز نوشته الهام محقق پور و سوده السادات سجادی و لیلا فرزینبررسی عددی پارامترهای ترموهیدرولیکی نانوسیال آبی آلومینا در انتقال حرارت ترکیبی غیر یکنواخت دریک مجرای حلقوی عمودی نوشته منصور طالبی و جمشید خورسندیبررسی اثر مغشوش کننده های وایر پیچشی بر توزیع دما و انتقال حرارت سیال در جریان موازی با دسته میله های گرم شونده نوشته منصور طالبی و رضا عبدالهیبررسی عددی اثر مغشوش کننده های وایر پیچشی بر جریان سیال موازی با دسته میله های گرم شونده نوشته منصور طالبی و رضا عبدالهیطراحی، ساخت و اعتبارسنجی سیستم استخراج آب گیاه و خاک برای ردیابی منابع آبی به روش آنالیز ایزوتوپی نوشته وحیده فقیهی و جواد فصیحی و بهزاد یدالله زادهمطالعه امکان کاهش ابعاد و افزایش توان تابشی لیزر الکترون آزاد در محدوده طول موج-های کوتاه نوشته احسان اله نوری و حسن وثوقیانتشخیص عیب خروج از مرکز موتور القایی با استفاده از درخت تصمیم نوشته مسعود صباغیاستفاده از صافی گوسین برای افزایش تباین پرتونگاره پارچه عتیقه سرمه دوزی نوشته امیر موافقیروش اختلال کروسکال برای مطالعه رزنانس تصادفی یون های محیط مغناطیسی در میدان بسته موج الکترواستاتیک نوشته نورا نصیری مفخمCathodic protection technical design for two underground gas and oil transmission pipeline نوشته Neda Royaei و Sahar Parviziارزیابی و اندازه گیری میزان رادیواکتیویته آب های شرب استان هرمزگان نوشته حسن رنجبر و رضا باقری و نفیسه سالک و سارا وثوقیاستخراج الکترولیتی تلوریم از محیط آبی : اثر دیوتی سایکل بر روی مورفولوژی : Electrolytic extraction of tellurium from aqueous media: effect of duty cycle on morphology نوشته طاهر یوسفی و محمدحسن ملاح و حمیدرضا معظمیاستخراج الکتروشیمیایی تلوریم به روش پالسی : اثر فرکانس بر روی مورفولوژی Electrochemical extraction of tellurium through pulse method:effect of frequency on morphology نوشته طاهر یوسفی و محمدحسن ملاح و حمیدرضا معظمیتخمین نیمه تحلیلی توزیع چگالی الکترونی پلاسما در توکامک هایی با تداخل سنج میکروموج وتر مرکزی نوشته احسان اله نوریشبیه سازی آشکارساز گازی گایگر- مولر در محیط نرمافزار کامسول نوشته امیر پیشکوبررسی خصوصیات شیمیایی و تغذیه ای سیلاژ ذرت علوفه ای حاصل از بذر پرتوتابی شده با پرتو گاما و تاثیر آن بر عملکرد بره های نر پرواری زندی نوشته مهدی بهگر و اعظم برزوئیمدل سازی سیگنال های جریان خون داپلر اولتراسوند بدست آمده از گرفتگی عروق با استفاده از شبیه سازی رفتار جریان خون پالسی در عروق با درجه گرفتگی متفاوت نوشته محسن محرابیبررسی زنده مانی، مورفولوژی و احیای زیستی اورانیم در باکتری بومی ۷Shewanella RCRI از کلونی های یک روزه و ده روزه نوشته فائزه فاطمیبررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه ای از خاک تهران نوشته حسین قاسمی مبتکر و حسن آقایان و طاهر یوسفی

کنفرانسهای برگزار شده سازمان انرژی اتمی

تاکنون 1 کنفرانس توسط سازمان انرژی اتمی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان انرژی اتمی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان انرژی اتمی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: