خلاصه فعالیتهای علمی سازمان انرژی اتمی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,524
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
رتبه علمی در کل کشور: 121
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 2
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان انرژی اتمی

Induction of mutations using gamma irradiation to improve the enzymatic metabolites production in microorganisms نوشته Samira Shahbaziاثر لایه ای شدن حرارتی سیال با جابجائی طبیعی در کانال عمودی گرم درون مخزنی منفرد نوشته صمد خاکشورنیا و ابوالقاسم زارع شحنهSynthesis of Graphene Oxide Functionalized with Amio Methyl Phosphonic Acid (AMPA) and its Structural Characterization نوشته Fazel Zahakifarبررسی بیماری زایی جدایه هایRhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه کدوئیان در ایران نوشته سیدمهیار میرمجلسی و حسین اهری مصطفویسنتز و بررسی اثر هم افزایی تیتانیا، سریا و گرافن کوانتوم دات بر خواص فتوالکتریک نوشته مجتبی باقرزادهاصول و مبانی فرایند چاپ سه بعدی سرامیک ها نوشته زهره همنبردمطالعه عددی پاسخ ترمولومینسانس دزیمتر سرامیک زیرکونیم با کد محاسباتی مونت کارلو MCNPX نوشته نورا نصیری مفخمبررسی ساختاری و شیشه سازی سیستم CaO (K۲O) - TiO۲- P۲O۵ (B۲O۳) نوشته زهره هم نبردبررسی توزیع وزنی ذرات معلق اتمسفری در منطقه حکیمیه (شمال شرق تهران) نوشته اصغر صدیق زادهمقاله پژوهشی: بررسی خودکانونی لیزر در پلاسمای کوانتومی با استفاده از نظریه مومنت نوشته سمیه زارعمقاله پژوهشی: تحلیل ترمودینامیک حاکم بر محفظه زباله سوزپلاسمایی، اندازه گیری و تحلیل دمای محفظه و محاسبه دمای قوس الکتریکی نوشته نادر مرشدیان و نرگس بیگ محمدیTerpenoid Biosynthetic Pathway in Ferula persica Using Transcriptome Analysis and Metabolome Data نوشته J. Nasiriبرنامه ریزی سیستمهای توزیع برای ارائه سطوح مختلف قابلیت اطمینان به مصرف کنندگا ن نوشته عبدالرضا اسماعیلیComparative Analysis of Neural Network Training Methods in Real-time Radiotherapy نوشته S M Hosseini Pooyaمحاسبه فاکتور افزایش دز پرتوهای ایکس در تومور فرضی نشان دار شده با گادالونیوم، با استفاده از کد Geant۴ نوشته محمدرضا قاسمی و مهدی صادقیNUCLEAR BASED ELEMENTAL MONITORING OF THE SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE AIR OF THE CITY OF TEHRAN نوشته M SOHRABPOUR و H.R HONARKHAHسنتز تک مرحله ای نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیسی دوپ شده با کاتیونهای فلز روی و پوشیده شده با ساکاریدها برای کاربردهای زیست پزشکی نوشته حمزه فراتی راد و مصطفی آقازادهEvaluation of a new bombesin analogue labeled with ۹۹mTc as potential targeted tumor scintigraphic agent نوشته Mostafa Erfaniتاثیر پارامترهای تغییر شکل گرم و جهت گیری کریستالی بر خواص بیوخوردگی آلیاژ زیست سازگار Zr-Nb برای کاربرد پزشکی نوشته محسن اسدی اسدآبادتاثیر نوع گرده در جیره غذایی مصنوعی بر برخی مولفه های زیستی و فیزیولوژیکی شب پره موم خوار بزرگ، Galleria mellonella نوشته شبنم عاشوری

کنفرانسهای برگزار شده سازمان انرژی اتمی

تاکنون 1 کنفرانس توسط سازمان انرژی اتمی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان انرژی اتمی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان انرژی اتمی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: