فصلنامه جامعه و سیاست

Journal of society and politics

فصلنامه «جامعه و سیاست» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «علوم اجتماعی، علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی» با کسب مجوز انتشار از چهل و چهارمین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مطابق با نامه ۷۶۸۴۰/ ۳۲/ ص مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز منتشر می شود

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات