خانم دکتر Fariba Shaygan

Dr. Fariba Shaygan

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407123)

10
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers