فصلنامه جامعه شناسی ارتباطات

Sociology of Communication Journal

به اطلاع پژوهشگران و همراهان گرامی می رساند فصل نامه جامعه شناسی ارتباطات(جامعه شناسی روابط عمومی سابق) در مرحله درخواست رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.

نشریه جامعه شناسی ارتباطات در جهت توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور و توسعه و نشر یافته‌های جدید پژوهشی مرتبط با زمینه‌های علوم ارتباطات، روابط عمومی و رسانه از منظر جامعه شناسی منتشر می‌شود.
محورهای دریافت مقالات:
هنر و ارتباطات - ارتباطات مجازی - ارتباطات سیاسی - مدیریت ارتباطات
ارتباطات و سلامت - روانشناسی ارتباطات - روابط عمومی و شهر هوشمند
آسیب‌شناسی اینفودمی -آسیب‌شناسی دیپ‌فیک - فناوری‌های جدید ارتباطات
علوم ارتباطات و مدیریت بحران - روابط عمومی ناب - ارتباطات و متاورس