خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 273
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 538
رتبه علمی در بین Azad University: 192
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

بهبود مبادله کنهای حرارتی پوسته لوله با دسته لوله های دیمپل نوشته محسن مهدوی عادلیبررسی نوآوری و مدیریت آموزش ابتدایی نوشته سهام سبهانیاثربخشی بازی درمانی بر کاهش کمرویی در کودکان پیش دبستانی نوشته بلقیس بیت مشعلبهبود مبادله کن ها ی حرارتی پوسته لوله با دسته لوله های دیمپل دار با بافل قطاعی و مقایسه با بافل ساده نوشته حسین اسماعیلیدانش حقوقی مربیان ورزشی وو معلمان تربیتی بدنی مدارس نوشته آمنه بالویآزمون مدل علی افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی نوشته عبدالامیر گاطع زادهبررسی شکواییات در ادبیات منظوم معاصر (۱۳۵۰-۱۳۰۰) نوشته لیلا خیاطانبررسی تاثیر استفاده از وسائل کمک آموزشی در تدریس نوشته هاجر داغریاستفاده از شبکه های عصبی به منظور مدل سازی سرعت حفاری چاه های نفت نوشته محسن مهدوی عادلیتاثیر تغییرات ضریب استهلاک مستهلک کننده بر توان الکتریکی میانگین برداشت کننده انرژی در مدل دو درجه آزادی با تحریک اتفاقی نوشته امیرحشمت خدمتی بازکیائیبررسی احتراق موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت بنزین با استفاده از مدل آناند نوشته مسعود رابطیترکیب سیکل تبرید تراکمی تک اثره با سیکل کالینا و بررسی آن از دیدگاه انرژی نوشته محسن مهدوی عادلیتاثیر تغییرات سختی فنر بر توان الکتریکی میانگین برداشت کننده انرژی در مدل دو درجه آزادی با تحریک اتفاقی نوشته امیرحشمت خدمتی بازکیائیتاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط زوجین مدل جانسون بر رفتارهای دل بستگی و ناخشنودی جنسی زوجین ناسازگار نوشته زهرا علویبررسی تاثیر تکنولوژی های خودران بر نیازهای سیستم تعلیق خودرو نوشته موسی ترکجذب سطحی یون کادمیوم از فاضلاب سنتزی با بیوپلیمرکیتوزان استخراج شده از کیتین پوست میگوی پنئوس سولکاتوس: مطالعه ایزوترمی نوشته محسن مهدوی عادلیبررسی و محاسبه شاخص های توپولوژیکی Zagreb نانولوله زیگزاگ TUZC۶[p,q] و نانولوله TUC۴C۸® نوشته محمد ساکیواکاوی و بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاچی نوشته آمنه بالویحقوق ورزشی و نقش آن در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان نوشته آمنه بالویضرورت آگاهی معلمان ورزش از موضوع حقوق ورزشی نوشته آمنه بالوی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

تاکنون 1 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد به صورت زیر است: