خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,669
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 219
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 23
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تجزیه و تحلیل محیطی موثر بر لیشمانیوز جلدی در حوزه شهرداری منطقه ۹ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نوشته احسان خلیلیاثر تمرین استقامتی خطی و غیرخطی بر روی عملکرد استقامتی موشهای صحرایی نر ویستار نوشته عبدالحکیم آق آتابایAdverse Pregnancy Outcomes and Rheumatoid Arthritis: a Retrospective Matched Cohort Study نوشته Alireza Sadeghi و Mina Rostami و Nazila Nasiri و Robabeh Hatami و Arezoo Karimi Moghaddam و Zhaleh Karimi Moghaddam و Alireza ZeraatchiA Comparison of Willingness to Pay for Substance Use Disorder Treatment in Methadone Maintenance Clinics and Residential Facilities: The Role of Cost Payers' Income and Patients' Addiction Severity نوشته Samaneh Ahmadian-MoghadamThe Correlation between HSP۲۷ Protein Levels and Gene Expression with Symptoms Severity in COVID-۱۹ Patients نوشته Fereshteh Ebrahimi و Mohsen Salehi و Shahram Arsang-Jang و Akbar MohammadzadehA Novel Heterozygous Pathogenic Mutation of PPP۲RIA Gene in a Pediatric Encephalopathy Patient: A Case Report نوشته Hassan Bakhtiary و Narges HeidariBacterial Urinary Tract Infections in North West of Iran: A Cross- Sectional Study نوشته Bahman MirzaeiEnhancing CD۳۴+ Cell Mobilization and Engraftment after Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation via Adjustment of Granulocyte Colony-Stimulating Factor Dose and Period, a Single Center Experience نوشته Mohammad RafieeThe Relationship between Food-Borne Parasites and Cardiovascular Diseases نوشته V. Toupchi-KhosroshahiDetermining the association between stool calprotectin level and colorectal involvement in ulcerative colitis patients نوشته Hassan Neishaboori و Fereshteh Tamimi و zeynab madani shamami و Maryam Jameshoraniاحتمال تجمعی رخداد عوارض قلبی بیماری دیابت نوع ۲ با استفاده از آنالیز بقا در مراجعین به کلنیک دیابت بیمارستان بوعلی شهر زاهدان نوشته محمد علی یادگاریبازپژوهی محتوای خطبه هشتاد نهج البلاغه بر اساس آیات قرآن کریم نوشته مریم شاهمرادیپیش بینی عملکرد شغلی بر اساس تعارض شغل - خانواده و کیفیت زندگی در تکنسین های کاشت مو نوشته محمد عبدیCerumenolytic Effects of Carbamide Peroxide in Patients with Ear Wax Obstruction نوشته Alireza Asgari و Faramarz Dobakhti و Mohammad Ali Ghorbanian نوشته Adel Mirza Alizadeh نوشته Zohre Farahmandkia و Leila Ghorbani و Hessam Mirshahabi و Mohammad Reza Mehrasbiبررسی تاثیر افزودن ترکیبات زیست فعال دانه ی کدو تخم کاغذی استخراج شده به روش حلال با کمک امواج فراصوت بر پایداری اکسایشی گوشت گوسفند چرخ شده نوشته Majid AminzareEffect of Subinhibitory concentrations of imipenem and piperacillin on transcriptional expression of algD and lasB genes in Pseudomonas aeruginosa نوشته Adeleh Attar و Hesam Mirshahabi و Fakhri Haghi و Habib Zeighamiمقایسه تاثیر استفاده از پانسمان های نوین و سنتی در روند التیام زخم پای دیابتی در سالمندان ایران نوشته هانیه پورمنشمروری بر تاثیر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به هایپرتنشن نوشته هانیه پورمنش

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاکنون 5 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: