خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,239
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 231
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 20
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کاربرد فناوری های پایش از را دور در کاهش زمان بستری بیماران دارای سرطان مبتلا به کووید- ۱۹ : مطالعه مروری نوشته سولماز سهرابیInvestigating the Most Important Sources of Public Nursing Image from the Perspective of Patients Admitted to Hospitals in Zanjan-Iran نوشته Batoul Allahloei و Azar Avazeh و Kourosh AminiThe Clinical Learning Environments of Undergraduate Nursing Students in Iran Context: A Cross-Sectional Multicenter Study نوشته Zeinab Ghahremani و Masoume Moqaddam و Seyyed Meisam Ebrahimi و Kourosh AminiIn vitro evaluation of anti-angiogenesis property of anti-VEGFR۲ nanobody-conjugated H۴۰-PEG carrier loaded with methotrexate نوشته Seyed Masih Adyani و Hamid Rashidzadeh و Ali Ramazaniپایان نامه انتشار محور: حلقه گمشده در پژوهش های دانشگاهی ایران نوشته گیتی شاه محمدیDifference of Inflammatory Cell Migration in Asthma: A New Hypothesis نوشته Seyyed Shamsadin AthariEvaluation of GRADIENT Echo (۱,۵ tesla) Sequence in Patients with CVA that Occurred up to ۷۲ Hours نوشته Ali Sadeghian Shahi و Abdorreza GhoreishiIntravenous Thrombolysis in Stroke Patient with Previous ICH History and Warfarin Consumption Even for Second Time نوشته Abdolreza Ghoreishi و Zeinab GolmohamadpourComparative Study of Serum level of d-dimer in Patients with Cerebral Venous Thrombosis (CVT) and the Control Group نوشته Abdolreza Ghoreishi و Mohamad SoltaniIncidence of Cerebral Venous Thrombosis in Iranian Women: A Longitudinal Two-Year Study in Zanjan Province of Iran نوشته Abdoreza Ghoreishy و Alireza Shoghli و Goodarz KolifarhoodChanging the Face of Stroke Care in the West of Iran: A Brief Report نوشته Abdoreza Ghoreishi و Ghazal Malekmahmoudi و Mohammad Hadi Molseghi و Mehrdad Gholizadeh و Mohammad KermaniIncidence of Dysphagia in Acute Stroke Patients and Its Effective Factors in Zanjan Valiasr Hospital in ۲۰۲۰ نوشته Abdoreza Ghoreishi و Sara Artishdar و Kourosh KamaliIs Multiplex Genome Modification of Astrocytes a Novel Candidate Therapy of Chronic Ischemic Stroke in the Rat? نوشته Melika Lotfiتاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوئرستین (ترکیبی و جداگانه) بر سازگاری های ابعادی و عملکردی بطن چپ در مردان مبتلا به پرفشارخونی و CAD پس از PCI نوشته خلیل محمودیمتیلاسیون ژن اینترفرون گاما در بیماران مواجهه یافته با سولفورموستارد نوشته سقراط فقیه زادهDietary Fats, Minerals and Semen Quality and Quantity among Men Attending a Fertility Clinic: A Cross-Sectional Study in Iran نوشته Mehran Rahimlouارزیابی ریسک شغلی اپراتور بولدوزر به روش JHA در یکی از معادن سنگ آهن استان کرمان در سال ۱۴۰۱ نوشته سحر سلیم پورInvestigating the effect of writing words on the process oflearning vocabulary of language learners نوشته Ataollah Malekiبررسی رابطه بین آموزش الکترونیکی با توانمندسازی دبیران دوره دوم متوسطه منطقه انزل شهرستان ارومیه نوشته نرگس عابدینیبررسی رابطه بین سبک مدیریت کلاس درس معلمان با خودشکوفایی دانش آموزان پسر پایه یازدهم منطقه انزل شهرستان ارومیه نوشته نرگس عابدینی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: