مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

Journal of Babol University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل یک مجله بین المللی دو زبانه (انگلیسی و فارسی) و بین رشته ای با دسترسی آزاد است که در زمینه های پزشکی (پژوهش های بهداشتی و سلامت) و در حوزه های چند رشته ای پزشکی، بهداشت، طب سنتی و پزشکی عمومی با در نظر گرفتن اخلاق تحقیق و قوانین و مقررات دانشگاهی مبادرت به چاپ مقالات علمی می نماید.

این مجله به صورت پیوسته منتشر می شود.

Journal of Babol University of Medical Sciences (JBUMS) is an open-access continuously published journal devoted to the field of Multi-disciplinary Medical, Health, Traditional medicine, and General medical fields. JBUMS is a scientific publication of Babol University of Medical Sciences. It is an interdisciplinary journal devoted to the publication of original articles, review articles, etc., considering the research ethics and academic rules and regulations.
All papers are subject to a double-blind reviewing process. The submitted papers will be published after a thorough review and the editorial board's approval. The honorable professors and researchers are highly appreciated if they visit this website, register, submit and set up their papers based on the Instructions to Authors. Therefore, visiting in person or calling the journal office is not recommended, so all connections with authors and reviewers are made through the website.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات