خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 352
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 177
رتبه علمی در کل کشور: 493
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 40
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

اثر کودهای بیولوژیک و نانو بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیای چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در منطقه جیرفت نوشته غلامرضا افشارمنش و احمد آئینبررسی اهمیت احداث باغچه های خانگی بر بهبود سلامتی، امنیت غذایی و اقتصاد خانواده ها و جامعه نوشته سیب گل خوشکامتاثیر بسترهای مختلف کاشت بر شاخص های عملکرد و صفات کیفی هیبرید های انتخابی فلفل در شرایط تولید هیدروپونیک نوشته سیب گل خوشکامتغییر الگوی کشت به سبک سیستم های کشت هیدروپونیک در صنعت تولیدات گلخانه ای ایران نوشته سیب گل خوشکامارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مهم زراعی ارقام مختلف کنجد نوشته احمد آیینمقایسه ارقام مختلف و بررسی روابط صفات مهم زراعی در ژرم پلاسم وسیعی از کنجد نوشته احمد آیینواکنش های ایمنی گیاهان در برابر تنش های زنده و غیرزنده نوشته علی عباسی و بهروز خلیل طهماسبیتاثیر علفکش های اکسی فلورفن، ستوکسیدیم، بنتازون وپنوکسولام به همراه کاربرد مواد افزودنی در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) در محصول پیاز(L. (Alium cepa نوشته بهروز خلیل طهماسبیرنان بررسی اهمیت احداث باغچه های خانگی بر بهبود سلامتی، امنیت غذایی و اقتصاد خانواده ها و جامعه نوشته سیب گل خوشکامتاثیر آفت کش زیستی دامینوس در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) در پیاز (Alium cepa) نوشته بهروز خلیل طهماسبی و احمد آئیناثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت تو ت فرنگی (Fragaria ananassa) در شرایط تنش خشکی نوشته بهروز خلیل طهماسبی و غلامرضا افشارمنشپایش آفات رویشگاه های جنگلی با تاکید بر آفات نوپدید در ناحیه رویشی صحارا- سندی نوشته علی عباسیبیماری کپک خاکستری خیار گلخانه ای نوشته موسی نجفی نیابررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی ارقام کاهو پیچ در شرایط گلخانه نوشته سیب گل خوشکامعوامل ایجاد فساد و راهکارهای کاهش ضایعات پس از برداشت در محصولات گلخانه ای نوشته سیب گل خوشکامارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه های جنوب استان کرمان نوشته اسماعیل مقبلی دامنه و احمد آئین و معین مختاری ستائیبیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه ای و مدیریت کنترل آن نوشته موسی نجفی نیامدیریت گل جالیز در گلخانه ها و مزارع جنوب کرمان نوشته ابراهیم ممنوعیپایش میزان نیترات (NO۳) توت فرنگی در گلخانه های منطقه جیرفت نوشته پروین سالاری نژاد و مهری شریف و ام لیلا رشیدیاثر گرده افشانی مصنوعی در بهبود کیفیت محصول گوجه فرنگی در کشت های گلخانه ای نوشته سیب گل خوشکام

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

گزارش پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و بم (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهالبذر جیرفت (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش آفات و بیماریهای گیاهی جیرفت (1370)اولویت های تحقیقاتی جیرفت و بم (1371)آنچه یک باغدار مرکبات پس از سرمازدگی درخت باید بداند (1351)گزارش نهایی بررسی اثرات گرده ارقام مختلف بر خواص کمی و کیفی خرمای هلیله ای (1377)گزارش نهایی بررسی امکان تاثیر جریان هوا با گذاشتن قاب چوبی در داخل خوشه ها در جلوگیری از ریزش خرمای مضافتی جیرفت (1377)گزارش نهایی بررسی و تعیین مناسبترین زمان گرده افشانی در خرمای مضافتی (1377)گزارش نهایی بررسی و تعیین مناسبترین نسبت اختلاط دانه گرده در گرده افشانی مکانیکی روی درختان خرمای مضافتی (1377)برنامه ها واهداف آموزشی و ترویج طرحهای افزایش تولید منطقه جیرفت و کهنوج ()با نمونه محصولات صادراتی جیرفت و کهنوج آشنا شویم ()طرح افزایش تولید برنج در منطقه جیرفت و کهنوج ()گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی لاینهای حاصل از دورگ گیری کنجد (1379)گزارش نهایی طرح بررسی و ارزیابی تک بوته های انتخابی از توده های محلی کنجد منطقه جیرفت و کهنوج (1379)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات گوگرد در قابلیت جذب عناصر کم مصرف بر روی پرتقال در جیرفت (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی اثر محلولپاشی منگنز، مس و منیزیم بر کمیت و کیفیت محصول پرتقال والنسیا (1379)گزارش نهایی طرح: تحلیل اقتصادی بازاریابی گوجه فرنگی در منطقه جیرفت و کهنوج (1380)گزارش پژوهشی فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1381‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج (1382)گزارش پژوهشی فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1381‬ واحد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج (1382)گزارش پژوهشی فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1381‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج (1382)سبب شناسی، تعیین پراکنش و اهمیت نسبی عوامل پوسیدگی غده و بوته میری سیب زمینی در منطقه جیرفت (1382)شناسایی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی تریپسهای مرکبات در منطقه جیرفت و کهنوج (1382)بررسی مقاومت نسبی ارقام تجاری سیب زمینی به بیماری پژمردگی باکتریایی در شرایط گلخانه و میکروپلات در جیرفت (1382)بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت پروانه مینوز مرکبات در منطقه جیرفت (1382)اثر روی، منیزیم، ماده آلی و برهمکنش آنها بر عملکرد محصول سیب زمینی در منطقه جیرفت و کهنوج (1382)بررسی مسیر و حاشیه بازاررسانی مرکبات جنوب کشور (1382)بررسی بقا ساپروفیتی باکتری عامل شانکر مرکبات در گیاهان غیرمیزبان، علفهای هرز و خاک باغات آلوده به روش مزرعه ای و گلخانه ای (1383)بررسی و مقایسه عملکرد ارقام نارنگی روی پایه های مختلف مختلف (1383)بررسی و ارزیابی اثرات پایه های مختلف مرکبات روی خواص کمی و کیفی ارقام گریپ فروت (1383)بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود ازت بر روی عملکرد پیاز خوراکی (درارتباط با طرح استمرار) در منطقه جیرفت (1383)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: