ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

تعداد مقالات
2210 مقاله
کل صفحات
18833
درصد اصل مقالات
96%
کل استنادات
134
کل دریافت مقالات
19649
کل نمایش مقالات
1206643
متوسط استناد مقاله
6.06
کل نویسندگان
5630
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:10 دی 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1393
مجموعه مقالات اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 2015
تعداد کل مقالات: 781
تعداد کل صفحات: 6241
تعداد مقاله کامل: 744
تعداد نمایش مقالات: 531063
تعداد دریافت مقاله: 8671
تعداد ارجاعات: 80
روز برگزاری:17 مهر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393
مجموعه مقالات دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 981
تعداد کل مقالات: 394
تعداد کل صفحات: 3315
تعداد مقاله کامل: 377
تعداد نمایش مقالات: 265151
تعداد دریافت مقاله: 3520
تعداد ارجاعات: 26
روز برگزاری:15 خرداد 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394
مجموعه مقالات سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 708
تعداد کل مقالات: 276
تعداد کل صفحات: 2284
تعداد مقاله کامل: 261
تعداد نمایش مقالات: 182487
تعداد دریافت مقاله: 3830
تعداد ارجاعات: 20
روز برگزاری:25 دی 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394
مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 314
تعداد کل مقالات: 123
تعداد کل صفحات: 1088
تعداد مقاله کامل: 116
تعداد نمایش مقالات: 63990
تعداد دریافت مقاله: 1333
تعداد ارجاعات: 6
روز برگزاری:8 شهریور 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 253
تعداد کل مقالات: 100
تعداد کل صفحات: 929
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 35904
تعداد دریافت مقاله: 825
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:1 خرداد 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396
مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 19
تعداد کل مقالات: 8
تعداد کل صفحات: 61
تعداد مقاله کامل: 8
تعداد نمایش مقالات: 2130
تعداد دریافت مقاله: 25
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:16 آذر 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397
مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 342
تعداد کل مقالات: 129
تعداد کل صفحات: 1128
تعداد مقاله کامل: 126
تعداد نمایش مقالات: 35393
تعداد دریافت مقاله: 385
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 17
تعداد کل مقالات: 7
تعداد کل صفحات: 57
تعداد مقاله کامل: 7
تعداد نمایش مقالات: 1777
تعداد دریافت مقاله: 31
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:7 اسفند 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398
مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 425
تعداد کل مقالات: 170
تعداد کل صفحات: 1421
تعداد مقاله کامل: 161
تعداد نمایش مقالات: 38249
تعداد دریافت مقاله: 483
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:17 تیر 1399
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1399
مجموعه مقالات دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 556
تعداد کل مقالات: 222
تعداد کل صفحات: 2309
تعداد مقاله کامل: 215
تعداد نمایش مقالات: 50499
تعداد دریافت مقاله: 546
تعداد ارجاعات: 0
Support