یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

11th Iranian Seminar on Surface Engineering

11th Iranian Seminar on Surface Engineering روز پنجشنبه، 22 مهر، 1389 لغایت شنبه، 24 مهر، 1389 توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران, انجمن صنايع آبكاري ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر Isfahan برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

11th Iranian Seminar on Surface Engineering

محل برگزاری: اصفهان
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: ISSE11

توضیحات کنفرانس

زمينه هاي تخصصي همايش

•‌لايه هاي نازك و فيزيك سطح
•تريبولوژي و سايش
•آبكاري الكتريكي و الكترولس
•نيتراسيون پلاسمايي
•فناوري نانو در مهندسي سطح و آبكاري
•جنبه هاي زيست محيطي در مهندسي سطح و آبكاري
•پاشش حرارتي قوسي، پلاسمايي و HVOF
•توسعه اقتصادي و صنعتي مهندسي سطح و آبكاري
•رسوب فيزيكي و شيميايي بخار(PVD,CVD)
•پيشرفت هاي اخير در مهندسي سطح و آبكاري
•ايمني و بهداشت در صنايع آبكاري
•كنترل كيفيت در مهندسي سطح و آبكاري

درج در تقویم: 11 مرداد 1389 - تعداد مشاهده 11192 بار