ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی مهندسی سطح

تعداد مقالات
1032 مقاله
کل صفحات
9839
درصد اصل مقالات
98%
کل استنادات
5
کل دریافت مقالات
13572
کل نمایش مقالات
1037096
متوسط استناد مقاله
0.48
کل نویسندگان
3143
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از همایش ملی مهندسی سطح روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:26 اردیبهشت 1385
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1387
مجموعه مقالات هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 448
تعداد کل مقالات: 158
تعداد کل صفحات: 1507
تعداد مقاله کامل: 156
تعداد نمایش مقالات: 222781
تعداد دریافت مقاله: 2677
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:18 اردیبهشت 1386
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391
مجموعه مقالات هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 311
تعداد کل مقالات: 98
تعداد کل صفحات: 580
تعداد مقاله کامل: 81
تعداد نمایش مقالات: 84624
تعداد دریافت مقاله: 865
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:24 اردیبهشت 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1388
مجموعه مقالات نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 515
تعداد کل مقالات: 170
تعداد کل صفحات: 1774
تعداد مقاله کامل: 170
تعداد نمایش مقالات: 217920
تعداد دریافت مقاله: 2632
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:29 اردیبهشت 1388
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1388
مجموعه مقالات دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 485
تعداد کل مقالات: 167
تعداد کل صفحات: 1518
تعداد مقاله کامل: 167
تعداد نمایش مقالات: 347023
تعداد دریافت مقاله: 4620
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:22 مهر 1389
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:16 مهر 1392
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392
مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
پژوهشگران ارائه کننده: 418
تعداد کل مقالات: 143
تعداد کل صفحات: 1379
تعداد مقاله کامل: 143
تعداد نمایش مقالات: 84100
تعداد دریافت مقاله: 1612
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:29 مهر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:24 بهمن 1396
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397
مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
پژوهشگران ارائه کننده: 298
تعداد کل مقالات: 94
تعداد کل صفحات: 1113
تعداد مقاله کامل: 94
تعداد نمایش مقالات: 29856
تعداد دریافت مقاله: 574
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:24 بهمن 1397
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
پژوهشگران ارائه کننده: 226
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 643
تعداد مقاله کامل: 73
تعداد نمایش مقالات: 22893
تعداد دریافت مقاله: 328
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 بهمن 1398
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1399
مجموعه مقالات بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
پژوهشگران ارائه کننده: 256
تعداد کل مقالات: 80
تعداد کل صفحات: 837
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 21099
تعداد دریافت مقاله: 227
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:28 بهمن 1399
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400
مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
پژوهشگران ارائه کننده: 186
تعداد کل مقالات: 49
تعداد کل صفحات: 488
تعداد مقاله کامل: 49
تعداد نمایش مقالات: 6800
تعداد دریافت مقاله: 37
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:5 بهمن 1400
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support