اطلاعات کنفرانس

The 20th National Conference on Surface Engineering and the First Conference on Damage Analysis and Life Estimation

محل برگزاری: اصفهان
تاریخ برگزاری: 15 بهمن 1398
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1399
تعداد صفحات: 837
تعداد مقالات :80
نمایش مقالات: 53116
شناسه ملی این کنفرانس: ISSE20
نویسندگان مشارکت کننده: 256 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 20th National Conference on Surface Engineering and the First Conference on Damage Analysis and Life Estimation

نتایج 1 تا 50 از مجموع 80