تازه های بیمه ایران و جهان

Iran and world insurance news

نشریه علمی، تخصصی و اطلاع‌رسانی "ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان توسط پژوهشکده بیمه به زبان فارسی منتشر می شود.