خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی پرتو

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 29
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 808
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 201
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی پرتو

تحلیلی از مفهوم صلح در شهر و چگونگی ارتباط آن با امنیت زنان نوشته علی ریگیبررسی و رتبه بندی مطلوبیت ترافیکی معابر بافت مرکزی شهر ایرانشهر نوشته علی ریگیبررسی تحلیلی و آماری رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب شهری در مناطق ۵ گانه شهر زاهدان نوشته محمدابراهیم صادقیضرورت طراحی مجموعه ورزشهای آبی و ساحلی در شهر چابهار نوشته امینه قادری زمان و جمشید داوطلبمقدمه ای بر طراحی فرودگاه همساز با اقلیم چابهار با استفاده از مصالح نانو تیتانیوم نوشته محدثه عابدینی و مصطفی امتیارزیابی رضایت مندی و پایداری اجتماعی در مسکن مهر نوشته علی ریگیسنجش و ارزیابی شاخص های تاب آوری شهری نوشته علی ریگیارزیابی اهمیت و نقش معماری سبز در راستای توسعه پایدار شهری نوشته شهریار یعقوبیبررسی و نقش رنگ در معماری فضای شهری نوشته شهریار یعقوبیمدیریت پسماندهای شهری و ارایه راهکار جهت پایداری و بهره وری اقتصادی از پسماندها؛ معرفی تجربیات موفق جهانی نوشته علی ریگیارزیابی شاخص های مناسب سازی محیط های فضای شهری جهت استفاده معلولین (مطالعه موردی شهر زاهدان) نوشته شهریار یعقوبیبررسی رابطه کدهای ساختمانی در کاهش مصرف انرژی ( مطالعه موردی: ساختمان های مناطق سرد و کوهستانی) نوشته ساناز نورانقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های زلزله در استان سیستان و بلوچستان نوشته علی ریگیارزیابی معیارهای پایداری شهری در مقیاس ملی و بین المللی نوشته علی ریگیاصلاح حسابداری، اداره و تامین مالی بدهی شهرداری ها نوشته علی ریگی و سپیده زوار براشکیبررسی عوامل کیفیت فضاهای شهری با تاکید بر نقش میدان های شهری (بررسی میدان نقش جهان اصفهان و میدان کنکورد پاریس) نوشته علی ریگیمدیریت ترافیک شهری با تاکید بر توسعه پیاده روی و حمل و نقل عمومی نوشته علی ریگیبررسی فرآیند استقرار حسابداری تعهدی درشهرداری ها (مورد پژوهی: تحلیل روش حسابداری در شهرداری شهرکاشان) نوشته علی ریگیارزیابی شاخص های زیست پذیری محلات شهری(مورد شناسی: محله گلشهر ایرانشهر) نوشته علی ریگیارزیابی نقش و جایگاه بازار سنتی در شهر ایرانی- اسلامی(مورد پژوهی: بازار روز ایرانشهر) نوشته علی ریگی