اعضای انجمن آبخیزداری ایران (16 عضو)

حمید مسلمی مربی و دانشجوی دکتری
علی حقی زاده دانشیار
امیررضا گرشکی کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان
سید حسین روشان دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسنعلی ترنج پژوهشگر مستقل
گلاله غفاری پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف
وحید مغانی بیله سوار کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری - شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس - امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست - کارشناس منابع آب _ آب‌منطقه‌ای گیلان _ آستارا
مجید رحیمی دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری- دانشگاه تهران
ایمان فاضلی ثانی
زینب کریمی پژوهشگر پسا دکتری
محمدجواد نوروزی کارشناس ارشد مهندسی درسوانح طبیعی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
فردین رحمانی ننه کران کارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه محقق اردبيلي
یوسف دودکانلوی میلان دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
مرتضی قیصوری
سید پدرام نی نیوا
جلیل احمدی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

اگر شما هم عضو انجمن آبخیزداری ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.