Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Abdulvahed Khaledi Darvishan

Dr. Abdulvahed Khaledi Darvishan

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326223)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Abdulvahed Khaledi Darvishan

سمتهای علمی و اجرایی Abdulvahed Khaledi Darvishan در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

Abdulvahed Khaledi Darvishan Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز معرف خامساندومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
2دریافت فایل PDF مقالهتجربیات اندازه گیری و مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز معرف زوجی خامسانهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
3دریافت فایل PDF مقالهمروری بر کاربرد آلکانهای نرمال به عنوان نشانگر زیستی در شناسایی مهمترین منابع رسوبهفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1400
4دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری پاشمان خاک در شدت های مختلف آتش سوزیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
5دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدل IntEro در ارزیابی فرسایش خاک حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
6دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار حفاظتی نانوکود و شدت بارندگی بر تغییرات روانابپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
7دریافت فایل PDF مقالهاثر مناطق مسکونی بر و یژگی های ژئوشیمیایی رسوبات بستر در حوزه آبخیز معرف خامسانپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
8دریافت فایل PDF مقالهامکان تفکیک سهم کاربری های مختلف اراضی در تولید رسوب معلق با استفاده از ویژگی های ژئوشیمیایی رسوبپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از نرم افزار SATEECچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نرم افزار SedInConnect در ارزیابی اتصال ساختاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف خامسان)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط پوشش و کاربری های اراضی طبیعی و انسانی با فرسایش خاک از طریق روش آماری و مدل تجربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از اجزای بودجه رسوبچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بندهای رسوب گیر در کاهش رسوب دهی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه نمونه در حوزه آبخیز خامسان)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین فرسایش خاک و وسعت کاربری اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در رودخانه های زرینه رود و ساروق چای در استان آذربایجان غربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهموجودیت و نیمرخ عمقی سزیم-137 در خاک مرجع در جنوب استان کردستانکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های روانابنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز تالار، استان مازندرانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس بر تغییرات رواناب و رسوب در کرت های کوچک آزمایشگاهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجمالی پایداری حوزه آبخیز با استفاده از تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان برآورد مقدار فعالیت سزیم- 137 در خاک با میزان بارندگیمتوسط سالانهسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های روانابنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل کاه و کلش برنج و شدت بارندگی بر میزان نفوذ در کرت های آزمایشگاهی تحت شبیه سازی بارانهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توالی بارش و بافت خاک بر میزان رسوب بعد از قطع باران در کرت های آزمایشگاهی تحت شبیه سازی بارانهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
25دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه عامل فرسایندگی باران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز درکش، استان خراسان شمالی)یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تخمین پارامتراهی منحنی سنجه رسوب با استفاده از ویزگی های فیزیکی و ریخت سنجی در حوزه های آبخیز فاقد آماریازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهصحت سنجی معادلات سنجه رسوب در پایه های زمانی سالانه، فصلی و ماهانه در ایستگاه های هیدرومتری استان مازندرانیازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ضریب معادله سنجه رسوب در رودخانه قره سو استان کرمانشاهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
29دریافت فایل PDF مقالهتغییرات نفوذ و عمق خیسشدگی خاک متأثر از شدت بارندگی و تندی شیب در دیمزارهای منطقه کلاله استان گلستاندومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
30دریافت فایل PDF مقالهحساسیت نقشه برآورد فرسایش سالانه مدل RUSLE به روشهای تهیه نقشه عامل مدیریت زراعی ( C ) در حوزه آبخیز معرف خامسانششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
31دریافت فایل PDF مقالهنقشه مکانی فرسایش و رسوب با استفاده از میخ های فرسایش و زمین آمارسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
32دریافت فایل PDF مقالهاثر جهت شیب و شدت بارندگی بر نفوذ و رواناب در دیم زارهای منطقه کلاله، استان گلستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
33دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای اجرایی در احیای خاکهای فرسوده شده و تخریب یافتهاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی1394
34دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری زمانی نرخ متوسط فرسایش پاشمانیکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش سنگ و سنگریزه سطحی خاک بر فرسایش پاشمانی در شرایط طبیعی خاک تحت شبیه سازی بارانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
36دریافت فایل PDF مقالهتشخیص فصول هیدرواقلیمی برای تفکیک داده ها در جهت افزایش کارایی منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز سفیدروداولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برداشت شن و ماسه بربرخی خصوصیات فیزیکی رسوبات بستررودخانهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت فرسایش و رسوبدهی حوزه آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با کاربرد مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز زارم رود،استان مازندراناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی راه کارهای افزایش دقّت و صحت منحنی سنجه رسوب در رودخانه های تلوار و چم شوردر استان کردستانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهتخمین توزیع قطری قطرات باران با استفاده از روش لکهایاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
41دریافت فایل PDF مقالهاهمیت واحدهای سنگ شناسی در مطالعات فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار کل رسوبی و تعیین ظرفیت برداشت مصالح بستر رودخانه زارم رود(استان مازندران)اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ویژگیهای زمینشناسی حوزهآبخیز بر روی مولفه های ریختسنجی رسوبات بسترهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضههای استان کردستان با استفاده ازGISششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
45دریافت فایل PDF مقالهمؤثرترین پایه زمانی شد ت باران در تبیین رسوب رگبارچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی منحنی سنجه رسوب در حوزه آبخیز معرّف خامسانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
47دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری توزیعهای برازشی بر دادههای بارش ایستگاه سینوپتیک سنندج در مقیاسهای مختلف زمانیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
48دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی و واسنجی مدلهای MUSLE-E و MUSLE-S در تخمین رسوب رگبارپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی برخی از روش های برآورد فرسایندگی باران در حوزه آبخیز چهل- گزی سد قشلاقسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
50دریافت فایل PDF مقالهجامع نگری در منابع آب به منظور استفاده چند منظوره در جهت توسعه پایدارسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
51دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های پردازش تصویر برای جداسازی رسوبات بست رودخانهدومین کنفرانس داده کاوی ایران1387
52دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای برآورد نسبت تحویل رسوب متوسط با روش مستقیم در حوزه آبخیز چهلگزی سد قشلاقچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش برداشت شن و ماسه بر افزایش توان حمل رسوب رودخانههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
54دریافت فایل PDF مقالهمهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بسترپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384

Abdulvahed Khaledi Darvishan Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای اثر روش های محاسباتی مختلف برآورد عامل توپوگرافی بر میزان و توزیع مکانی هدررفت خاک در حوزه آبخیز شازندفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
2دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی راهبردهای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز متناسب با تعداد نقاط قوت و فرصت در تحلیل SWOTفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1400
3دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی-زمانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از مدل RUSLEفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1400
4دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف نانورس مونت موریلونیت بر تغییرات رواناب و هدررفت خاکفصلنامه علوم آب و خاک1400
5دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدل خدمات بوم سازگان InVEST در اولویت بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوبفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1400
6دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه در حوزه آبخیز معرف خامسانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1400
7دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مولفه های رسوب با کاربرد ورمی کمپوست و نانوکود در سطوح رطوبتی مختلففصلنامه علوم آب و خاک1400
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاریفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1399
9دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش سنگ و سنگ‎ریزه سطحی خاک بر متغیرهای رواناب در کرت های صحرایی تحت شبیه سازی بارانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1399
10دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی بارش بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در مقیاس کرتفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
11دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت بارندگی و شیب بر نفوذ و رواناب سطحی در دیم زارهای منطقه کلاله استان گلستانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
12دریافت فایل PDF مقالهنقش تراشه های چوب در مهار مولفه های رواناب در مقیاس کرتفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
13دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت بارندگی بر پاسخ هیدرولوژیکی کرت های صحرایی تحت شبیه سازی بارانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1397
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود، استان مازندران)فصلنامه علوم آب و خاک1396
15دریافت فایل PDF مقالهاثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
16دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش)فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1396
17دریافت فایل PDF مقالهگزارش فنی: تاثیرپذیری پاشمان از دست خوردگی خاک در مطالعات آزمایشگاهی فرسایشفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
18دریافت فایل PDF مقالهاثر آماده سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های برآورد بار رسوبی معلق در شمال و غرب ایران (مطالعه موردی: رودخانه های قره سو و تجن)مجله پژوهش آب ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مقدار و ویژگی های دانه بندی و ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشتمعادن شن و ماسهفصلنامه آب و خاک1393
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلقفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1393
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات های آزمایشگاهیمجله پژوهش آب ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهاثر ویژگی های فیزیکی حوزه آبخیز بر خصوصیات رسوب شناسی و ریخت سنجی رسوبات بستر در جهت پایاب : مطالعه موردی از حوزه قلعه سر در استان مازندرانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1391
24دریافت فایل PDF مقالهحلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز چهل گزی سد قشلاقمجله پژوهش آب ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهکارآیی روش های مختلف تفکیک داده در افزایش دقت و صحت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رودمهندسی آبیاری و آب ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسانمجله پژوهش آب ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهاثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بسترفصلنامه هیدرولیک1386
create: 6 January 2022 - view 140

Abdulvahed Khaledi Darvishan annual papers published chart

Contact informations

Province: تهران City: تهران

Share

Top Keywords in Abdulvahed Khaledi Darvishan papers

Support