آقای دکتر Ali Haghizadeh

Dr. Ali Haghizadeh

دانشیار

Researcher ID: (35708)

74
18
1
1
1
3
11

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مهندسی آب پایدار (دانشگاه لرستان) - 1396 - Persian

Teaching Experience

  • دانشیار لرستان

Education

  • پسا دکتری مهندسی منابع آب(هیدرولوژی) 2006-2010

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه لرستان (1390-تاکنون)