مقالات Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications، دوره 3، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 شهریور 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 178