مبادلات اجتماعی و نقش آن در مدیریت

13 آذر 1402 - خواندن 2 دقیقه - 261 بازدید

انسان به عنوان موجودی اجتماعی وارد روابط مبادلاتی با افراد دیگر میشود و سعی در حفظ آن دارد به امید اینکه این امر برایش پاداش در نظر میگیرد.در این راستا طرفین با منافع شخصی درگیر تراکنش و یا مبادله ای میشنود که هیچ یک نمیتوانند به منافع مورد نظر خود برسند و به محظ اینکه هریک از طرفین حس کنند که پاداش مورد نظر را دریافت نمیکنند از مبادله خارج میشوند.طبق موارد گفته شده هر یک از طرفین مبادله از چیزی برخوردار است که برای دیگری ارزش ایجاد میکند.منابع مبادله شده ممکن است اجتماعی و یا اقتصادی و گاهی هر دو باشد.منابع اجتماعی مثل احترام و دوستی و منابع اقتصادی مثل کالا و پول و یا خدمات هستند.بین این مبادلات تفاوت و شباهتهایی هم وجود دارد.از این نظر که هر دو مبتنی انتظار بازده آتی تلاش فعلی هستند به عنوان شباهت در نظر گرفته میشود با این حال در مبادلات اقتصادی بازده ناشی از سرمایه گذاری، وضوح بیشتری دارد.مبادلات اقتصادی اغلب بر اساس نوعی بده بستان صورت گرفته ولی مبادلات اجتماعی لزوما اینگونه نیستند. مبادلات اجتماعی دارای نوعی بی اعتمادی بر آمده از بازگشت تلاش اولیه هستند و اعتماد بین طرفین سهم بزرگی در این نوع مبادلات دارد.اعتماد به دو صورت ایجاد میشود.از طریق کسب منافع مستمر و منظم از طریق تعامل دو طرفه و از طریق گسترش تدریجی مبادله با طرف مقابل.