نگاهی اجمالی بر مدیریت دولتی دهه های ۳۰ تا ۵۰ میلادی

14 آذر 1402 - خواندن 2 دقیقه - 316 بازدید

مدیریت دولتی برای چندین دهه توسعه یافته است. لازم به ذکر است که دوره بین دهه 1930 و 1950 یکی از قابل توجه ترین دوره های تاریخ این رشته (و همچنین تاریخ ایالات متحده آمریکا) بوده است.آن دوره یک بحران شدید اقتصادی به نام رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم بود. این دو رویداد بزرگ، توسعه جامعه را رقم زد و مسائل خاصی را به منصه ظهور رساند. نظریه پردازان اصلی مدیریت دولتی در آن دوره لوتر گولیک، لوئیس براونلو، چارلز ای. مریام و چستر آی. بارنارد بودند.یکی از مهم ترین نظریه پردازانی که به توسعه حوزه مدیریت دولتی کمک زیادی کرد، لوتر گولیک بود. او تاکید کرد که مدیریت تماما بر این است که انسان ها با انسان های دیگر همکاری کنند. این نظریه پرداز بر توسعه استراتژی های مناسب با هدف مدیریت منابع انسانی در درون ارگان های دولتی که به عنوان سازمان ها تلقی می شدند، تمرکز داشت. در حال حاضر، توجه زیادی به نکات برجسته شده توسط گولیک می شود زیرا این نکات به درک ساختار و نقش مدیریت دولتی کمک می کند.لوئیس براونلو یکی از نظریه پردازانی بود که باید ایده هایی برای رسیدگی به مسائل مرتبط با رکود بزرگ ارائه می کرد. وضعیت ژئوپلیتیک نیز بسیار ناامن بود. لویی براونلو معتقد بود که ایجاد جامعه تعمیم یافته می تواند پاسخی برای همه مسائل باشد .تا آنجا که به حوزه مدیریت دولتی مربوط می شود، او عقیده داشت که تنها همکاری موثر بین نهادهای بین دولتی می تواند به ایجاد دولت موثر کمک کند.سهم عمده ای که براونلو انجام داد، ایده های او در مورد همکاری موثر است که بعدها به زندگی تبدیل شد.برخلاف نظریه پردازانی که در بالا ذکر شد، چارلز ای. مریام در تلاش بود نظریه و عمل، تحقیقات علمی و مدیریت را با هم ترکیب کند. یکی از بزرگترین کمک های چارلز ای. مریام توجه او به تحقیقات علمی در حوزه مدیریت دولتی بود.