دنیای روانشناختی فرزندان طلاق چگونه است#

29 فروردین 1403 - خواندن 2 دقیقه - 179 بازدید

خانواده نظامی پویا و مهمترین و موثرترین بستر آموزش و یادگیری رشد و بالندگی و پایه اساسی ترین نیاز دلبستگی و عشق و فرایند اجتماعی شدن است .مهمترین عامل گسستگی این بنیاد ارزشمند طلاق و جدایی می باشد، چالش برانگیز ترین استرسی که بر فرزندان تحمیل می شود، بله تحمیل و اجبار خودمحوری و نادیده انگاری کودک !حس می کند ارزش این را نداشته تا والدینش بر سرتعارضات بالغانه رفتار کنند و مسولیت والدینی خود را به اندازه کافی خوب ادا کنند.طلاق یک واقعه تنش زا و مهمترین شاخص آشفتگی خانواده میباشد.از طلاق عاطفی و حقوقی والدین اثرات منفی جبران ناپذیر روانشناختی و رفتاری بر کودک می گذارد که شامل عزت نفس شکننده، ناگویی هیجانی،افسردگی،بزهکاری، اختلالات یادگیری ،سوءمصرف مواد،روابط پرخطر،بیاعتمادی،حس طردشدگی،نامنی،بی ارزش بودن،مشکلات جسمی،انزوا،خودپنداره منفی،حس گناه ،ناامیدی،پوچی،انحراف جنسی ،فرار از مدرسه و خودکشی می باشد.
فرزندان طلاق بار سنگینی را بدوش می کشند ،بررسی دنیای روانشناختی فرزندان طلاق نشان می دهد قبل و در مدت تعارضات و بعد جدایی به مراقبت و درک و توجه ویژه ای نیازمندند.
قبل از بچه دار شدن از توانایی و ظرفیت خود برای والدی بالغ و سلامت روان خود آگاه باشیم ،چنین آسیب هایی تمام جنبه های زندگی فرزندان طلاق را از کودکی تا ازدواجش را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد 🌿