بحران نوجوانی

25 اسفند 1402 - خواندن 2 دقیقه - 249 بازدید


نوجوانی دوران بسیار حساسی از دوره رشدی روانی زندکی انسان هست که از حساسیت بالایی برخوردار است ،والدین می بایست در این دوره استرس زا از نقش های قبلی خود به عنوان والد حمایتگر یک کودک کوچک و کنترل گری بالا آگاه شده و در یک فضای دوستانه با فرزندش به گفتگو بپردازد .
موضوع مهم این هست که نوجوان ما به دنبال هویت و کشف قلمرو شخصی اش و استقلال طلبی و گرایش به همسالان خود و فاصله از خانواده هستند .
عبور نوجوان از این دوران پر آشوب با هویت سالم مهمترین عامل در نوع روابط خود در بزرگسالی و ازدواج محسوب می شود.
آنها نیاز به درک و محافظت با کنترل کمتری دارند و خودشان تصمیم می گیرند .اگر گرایش استقلال طلبانه و هویت یابی آنها به شکل افراطی نادیده انگاری شود نوجوان به سمت
آسیب پذیری میرود .در میان آسیب پذیری های دوره نوجوانی پدیده اعتیاد اینترنتی برای نوجوانان که در مراحل رشد و هویت یابی خویش هستند بر اثر عواملی نظیر بی توجهی والدین ،محیط پرتنش و تعارضات خانوادگی،سو مصرف مواد والدین،طلاق عاطفی و حقوقی والدین، عامل تک فرزندی و نداشتن دایره روابط اجتماعی سالم ،افسردگی نوجوان و ...پررنگ تر میشود و برای تامین این حس تنهایی به فضای مجازی رو می آوردند که همین عامل می تواند باعث بروز مشکلات روانشناختی بیشتری در این سنین شود.
از جمله مشکلات روانشناختی می توان به کاهش تعاملات اجتماعی ،کاهش خلاقیت،عزت نفس پایین ،اضطراب اجتماعی، افسردگی ،کم خوابی،انزوای اجتماعی و...اشاره کرد .

دکتر سارادرویش