اهمیت باز تعریف نوجوانی و مولفه های آن

8 خرداد 1403 - خواندن 4 دقیقه - 59 بازدید

مفهوم نوجوانی در زمینه های مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و آموزش به طور گسترده مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. در حالی که هیچ تعریف مورد توافق جهانی از نوجوانی وجود ندارد،محققان چندین جنبه کلیدی را که این مرحله از زندگی را تعریف می کنند، شناسایی کرده اند.

تعریف نوجوانی چیست ؟

نوجوانی به طور کلی یک دوره گذار بین کودکی و بزرگسالی در نظر گرفته می شود که با تغییرات فیزیکی، عاطفی و اجتماعی قابل توجهی مشخص می شود. واژه «نوجوانان» از کلمه لاتین «adolescere» به معنای «بزرگ شدن» یا «بالغ شدن» (Slee, Campbell, and Spears, Reference Slee, Campbell and Spears 2012) نشات گرفته است. این دوره با شروع بلوغ مشخص می شود که آغازگر موجی از تحولات بیولوژیکی، روانی و اجتماعی است که افراد را برای بزرگسالی آماده می کند.

پارامترهای زمانی نوجوانی کدام است ؟

سن مرتبط با نوجوانی در منابع مختلف متفاوت است. متداول ترین محدوده ذکر شده بین 10 تا 18 سال است (APA، 2002)، اگرچه برخی از تعاریف ممکن است به 9 تا 26 سالگی گسترش یابد (Curtis, 2015). این محدوده سنی مورد توافق جهانی قرار نگرفته است و می تواند تحت تاثیر عوامل فرهنگی و زمانی باشد.

فرآیندهای رشد چگونه توصیف میشوند ؟

نوجوانی با فرآیندهای رشدی مختلفی مشخص می شود که رشد فیزیکی، شناختی، عاطفی و اجتماعی فرد را شکل می دهد. این فرآیندها عبارتند از:

1. رشد جسمانی: شروع بلوغ و به دنبال آن رشد و تکامل جسمانی سریع و به پایان رشد و تکامل جسمانی ختم می شود (کورتیس، 2015).

2. توسعه شناختی: توسعه قشر پیش پیشانی، از تفکر عینی تا افزایش عملیات رسمی و انتزاع، با ادامه رشد قشر پیش پیشانی و افزایش عملیات و انتزاع رسمی (کرتیس، 2015).

3. رشد عاطفی: افزایش تحریک پذیری عاطفی، سیستم های خودتنظیمی نابالغ و توسعه سیستم های خودتنظیمی که منجر به افزایش ثبات عاطفی می شود (کرتیس، 2015).

4. توسعه اجتماعی: شکل گیری روابط همسالان، تشدید تعارضات والدین و دگرگونی روابط والدین (کرتیس، 2015).

5. رشد جنسی : برانگیختن کنجکاوی و نخستین تجربیات برانگیختگی جنسی، به دنبال آن افزایش آزمایش و فعالیت جنسی و تعمیق هویت جنسی و یا بر حسب تربیت اجتماعی و فرهنگی شکل گیری نخستین روابط صمیمی (Curtis, 2015).

6. توسعه اخلاقی: توسعه اخلاق متعارف با تاکید بر پایبندی به انتظارات، دیدگاه بازتابی و اخلاق هنجاری بین فردی یا اخلاق نظام اجتماعی (کرتیس، 2015).

7. توسعه آکادمیک و دانشگاهی: نیاز به جدیت و تلاش بیشتر در فضای مدرسه ای یا دانشگاهی و بنابر برخی گزارشات کاهش صمیمیت دانش آموز و معلم، به دنبال آن افزایش پاسخگویی تحصیلی، تنوع و رقابت در دوره متوسطه هم ویژگی دیگر نوجوانی است

مرور ادبیات تحقیق در مورد تعریف جدید نوجوانی شامل موارد زیر است:

- در گذشته نوجوانی به عنوان یک دوره انتقالی و طوفانی از زندگی فرد در نظر گرفته می شد. اما امروزه نوجوانی را یک دوره مهم و حساس در رشد و تکامل فرد می دانند که نیازمند توجه ویژه است.

- تعریف جدید نوجوانی بر اساس تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف متفاوت است. به طور مثال در جوامع سنتی نوجوانی زودتر به پایان می رسد و فرد زودتر به بزرگسالی وارد می شود.

- امروزه با توجه به تغییرات اجتماعی و افزایش سن ازدواج و اشتغال، نوجوانی به عنوان یک دوره مستقل در نظر گرفته می شود که نیازمند توجه ویژه به نیازها و مشکلات خاص این دوره است.

ابرهیم خلیلی مدرس مدرسه اقتصاد در خاتمه این مطلب آورده است که ادبیات تحقیق نشان می دهد که تعریف نوجوانی در طول زمان تغییر کرده و امروزه به عنوان یک دوره مهم و حساس در رشد فرد در نظر گرفته می شود که نیازمند توجه ویژه است.


کودک و نوجوانباز تعریف نوجوانی تعریف نوجوانی نوجوانی چیست ؟