آقای دکتر Javad Khadem

Dr. Javad Khadem

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10719)

26
10
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers